19 listopada 2012 roku, godz. 19:56 475,4°C

Tyle w Tobie szacunku, na ile szanujesz Dobro Bliźniego.
Jeżeli świadomie przekraczasz cudze granice, łamiesz pięczęć zaufania.
____________

"God­ność człowieka to naj­większa je­go war­tość. Grzeszy ten, który nią pomiata.
Grzeszy ten, który o nią nie walczy."

Autorka Efemeryda60
___________

Grażynko, dziękuję Ci, że swoją myślą dałaś mi bodziec do walki o....siebie.
Wszystkim z nicków nie wymienionych, a wspierających też pięknie dziękuję ;
_________________

A poniżej poezja, którą tak się zachwycacie ;) chociaż wielu pewnie nie doczyta ;)))

Myśl de­dykuję oso­bom, których zain­te­reso­wanie moją twórczością przek­racza gra­nice zwykłej ludzkiej przyz­woitości...
Po­daję tyl­ko je­den z przykładów jak można korzys­tać bez­karnie z cudze­go dob­ra...a tych jest mnóstwo...jeśli będziecie chcieli więcej...mam, przygotowałam, tak na wszelki wypadek jakby komuś jeszcze argumentów zabrakło ;))

Julka 10
Przyznaj fiszkę

" Namiętność "

Ciało...od delikatnego
do­tyku je­go dłoni
zadrżało...
Sub­telnie, jak wirtuoz
pieścił je­go każdy
skrawek...jakby...
chciał za­pamietać ją...
na jut­ro, na kiedyś...
na...zawsze...
Niczym strun...drżenie
nutą mu­zyki
za­pisa­ne pragnienie.
Z ust spływające
pocałunki...
jak bos­ki nektar
na­miętność zamieniły
w...pożądanie...siebie.
Sple­cione ciała kochanków,
jak la­wa gorące
w ek­sta­zie uniesienia
płoną...
Spełniła się chwila
piękne­go marzenia....
bos­kiej namiętności...
sobą...upojenia.

Xa­vier
Przyz­naj fiszkę

Aria
W mu­zy­ce naszych doz­nań
ot­wierasz niczym kwiat
swój kielich na­miętności.

Jak wpraw­ny wir­tuoz
trącam pragnący­mi us­ta­mi
stru­ny Twoich pożądań.

Szor­stkim języ­kiem
sma­kuję brzmienie
wy­do­by­wającej się z Ciebie
arii płynące­go spełnienia.

Otu­lam Twe wnętrze
moim zwin­nym smyczkiem
sunącym po skrzyp­cach
nucących w roz­koszy.

...dźwięki sop­ra­nu usłyszało niebo z ust Twoich.

Jul­ka 10
Przyz­naj fiszkę

" Wir­tuoz "

Jedną dłoń układasz na gry­fie
drugą...
de­li­kat­nie trącasz strun
każde­go
z moich niena­sy­co­nych zmysłów
a ja...
bez­wied­nie tańczę tak
po­między
twoimi pal­ca­mi

za­nuć mnie me­lo­dii naszej
cichym szep­tem
od dźwięku pier­wsze­go po...
ton
os­tatni
kiedy na­miętnością płynę
unosząc się...cała
nad par­ty­tu­ry nu­tami
twoim od­dechem zat­rzy­mana
w chwi­li...

naj­piękniej­szej
ek­sta­zy.

Jul­ka.

Poniżej następny przykład wykorzystania mojej inwencji twórczej
i zaufania , które złożyłam na tym portalu, publikując tu swoją poezję...

sha­de(k)

Na par­kiecie uczuć
gdy noc patrzyła
księżycowym okiem
przy wtórze myśli zuchwałych
w saty­nowej pościeli
nasze ciała skropione namiętnością
zapraszają do tańca

atłasem zmysłów namiętnych
tańczysz we mnie tango rozkoszy
oczami wodzisz
upajasz bliskością
etiudą ruchów rozpalasz żądze

wnikasz w mój krwiobieg namiętności

na parkiecie uczuć
złączone nasze ciała rumbę tańczą
takty ruchów snują się namiętnie
moje biodra o Twoje
zachłannie wystukują rytm
wypełniasz mnie tanecznym krokiem

ciało wciąż drży bólem pragnienia
koniec pięknego bale­tu nadchodzi

chwila zapomnienia

krzyk spełnienia

struna ekstazy zeni­tu pękła

...miłość spełniona w Naszych ramionach cichutko zasnęła

Jul­ka 10
Przyz­naj fiszkę

" Spełnienie "

W płomieniach świec
tańczą na ścianie
cienie...
dwóch na­gich ciał
gorącą na­miętnością
spo­wi­tych
pożąda­niem unoszą się
nad sobą
cze­kają...by pięknym
miłości ges­tem
w jed­no
się połączyć

w dłoniach spląta­ne włosy
mok­re od uniesień
de­li­kat­ny do­tyk drży
pod­niece­niem
zachłan­nie pragnąc
siebie...

po­między po­całun­kiem
a wes­tchnieniem
wi­rują biod­ra
niczym wez­bra­na fa­la
na brzeg uczuć
w ek­sta­zie dopływają
os­tat­nim zmysłem
i zat­ra­ceniem
roz­koszą...
dwa ciała się prze­nikają
ser­ca biją jak osza­lałe
za­raz
dot­kną nieba i ra­ju

jeszcze chwi­la
jeszcze dwie
te­raz
już...
cisza

miłość...w snach się spełniła...

Jul­ka 10
Przyz­naj fiszkę

" O po­ran­ku..."
Obudź mnie dziś... naszych
po­całunków bos­kim szep­tem,
de­li­kat­nych jak let­nie mo­tyle,
które cza­rują wyob­raźnią...
nie na chwilę.

Dłoni twoich ciepłem
roz­budź we mnie pożąda­nie,
bym jak kwiat o po­ran­ku
dla ciebie...
pełnią ma­gii roz­kwitła
w zachwy­cie.

Od­dechem, na śniada­nie ry­suj
na ciele każde marze­nie,
w jed­wab­nej pościeli...
za­tańczmy tan­go roz­pa­lonych
do czer­wo­ności zmysłów.

IceCherry Edyta
 8 grudnia 2012 roku, godz. 00:54

Uczciwym trzeba być cały rok, nie tylko w święta. Tym większy grzech, jeśli ktoś robi to świadomie, żeby zniszczyć chęć pisania innym, z zazdrości.

Julka 10 Julka
 8 grudnia 2012 roku, godz. 00:49

To może jeszcze tak przed świętami wszystkie grzechy wyrzucić...a później tylko....zapomnieć, coby Boże Narodzenie w wielu.... nową czystą drogę odnalazło?

Voyage Arti
 7 grudnia 2012 roku, godz. 11:42

;))

IceCherry Edyta
 6 grudnia 2012 roku, godz. 15:26

I rózga mikołajkowa ;)

NieBoska Bogusia
 6 grudnia 2012 roku, godz. 00:22

Dzi­wi mnie, że ci wiel­cy poeci i poet­ki, których bolą ręce od klas­ka­nia pod pla­giata­mi, nie ko­men­tują tych, którzy są pla­giato­wa­ni, prze­ra­biani, to dziw­ne, nap­rawdę, chy­ba zaz­drość, że piszą le­piej, bo tyl­ko naj­lep­szy da­je coś i jest z cze­goś wspa­niałego uk­raść ;)

Niedługo święta, dla niektórych to czas oczyszczającej spo­wie­dzi cha cha cha ;)

Julka 10 Julka
 29 listopada 2012 roku, godz. 17:43

Arturze, My " duże" ;) to przecież rozumiemy, że nic za darmo nie ma, brawa też jakiś koszt mają i zawsze z czegoś....wynikają :))

Ale jakbyś zgłodniał, to w lodówce mam duuużo i na śniadanie i na deser wystarczy ;)))) tylko tak sobie myślę, że może do zamrażarki już wrzucę? A jak kiedyś będzie taka potrzeba...odmrożę ;)) bo ja gotować nie umiem :)

Voyage Arti
 26 listopada 2012 roku, godz. 2:56

No to się mają nijak ci, co to tak uparcie brawa im bili ..hehe..;))

Brawo Julka, może na deser po plagiacie wstydu sobie na talerz liryczny nałożą..;))

Julka 10 Julka
 21 listopada 2012 roku, godz. 20:29

Kochani za wszystkie słowa poparcia jeszcze raz dziękuję. Dobrze wiecie, że gdyby nie WY...zamilkłabym na długo...!
Człowiek okradziony z duszy czuje się... poniżony i nagi !
Tak jak napisałam...."przerobionych tekstów" i porównań mam znacznie więcej...Jeśli zajdzie taka potrzeba....ujawnię kolejne...tylko nie chcę Was i innych użytkowników męczyć, w końcu to mój problem.

Buziaki dla każdego z osobna, bo sami wykazaliście się odwagą stając po mojej stronie i w świadomość, że ani "fiszków" ani komentarzy już więcej nie będzie ;)))) pomijam te w formie...przekupienia ;)))

Trzymajcie się....pięknie tego co dla Was...najważniejsze.

Bempi {-}
 21 listopada 2012 roku, godz. 15:39

Julko, popieram w całej rozpiętości twoje działania.
Dziwi mnie również, że rozsądni ludzie piszący dobrą poezję popierają plagiatorstwo, co widać w komentarzach pod przerobionymi na różne sposoby wierszami.

Pozdrawiam ciebie i komentujących tutaj.

Nowicjusz Marek
 21 listopada 2012 roku, godz. 9:33

Całkowicie się zgadzam, z tym co zaprezentowałaś. Niestety tak jak przedmówcy pisali, i sama Ty... Jeżeli teraz się ich potępi to i tak wrócą... Na tym, czy innym koncie, nadal będą robić to samo... Wciąż bez honoru i zasad moralności, jaką jest sprawiedliwość będą uprawiać plagiat i złodziejstwo....
Na tym portalu są też widoczne problemy niestety z administracją, jak to również było napisane... Jaka szkoda, że nie interesują ich teksty napisane przez użytkowników. Kto wie, może jakoś jednak to nimi wstrząśnie?

A Ty Julko trzymaj się w tym, czym jesteś, Twoje piękne wersy, zawsze pozostaną Twoimi pięknymi wersami. Bo najpiękniejsze te, które prawdziwe, wypowiedziane z duszy autora...
Pamiętaj, że na mnie możesz liczyć, w pełni stoję zawsze za Tobą :).
Tobie to stadko buziaków się należy :)

NieBoska Bogusia
 20 listopada 2012 roku, godz. 20:38

Brawo Julka, broń swoich wierszy.
Osoby , które znalazły u plagiatorki swoje przekręcone wersy powinny powklejać oryginały, wtedy spaliłaby się może ze wstydu, złodziejka !

Ja też popieram, buziak ;)

Efemeryda60 Grażynka
 20 listopada 2012 roku, godz. 4:33

Julko, miło mi, że moja myśl przyczyniła się do rozpoczęcia działań przeciw plagiatorom.
Popieram jak najbardziej ;)

I prezent dla pani shadee, mojego autorstwa :

Lirycznie

Na poetkę.

Z li­po­we­go drze­wa wier­sze strugała,
lip­ne były wer­sy i lip­na pochwała.

Efemeryda60 Grażynka
 20 listopada 2012 roku, godz. 4:30

Do pa­ni sha­dee, wiem, że uważnie będzie śledzić komentarze tu zamieszczone ;)

Ja­ko użyt­kow­nik lu­bujący sie w poez­ji czy­tam uważnie każ­dy wier­sz, w tym i te, które tu pa­ni wsta­wia.
Wat­pię w ich całko­wi­te autor­stwo, gdyż dos­trze­gam wer­sy w całości lub prze­ro­bione in­nych użyt­kow­ników. Są to autorzy doj­rza­li, z wiel­kim ta­len­tem jak również długim stażem na tym por­ta­lu.
Osoba Julki 10 jest jedną z nich.
Jeśli autorzy oryginalnych tekstów nie skarżą się na [...]

Julka 10 Julka
 19 listopada 2012 roku, godz. 23:47

Andrzeju, Aniu, Edyto... cieszę się, że jesteście, że rozumiecie, chociaż inni, dla potrzeb własnych tłumaczą ten fakt..." myśleniem podobnym" ;)))
Sokrates buziaki dostanie jutro, sama muszę mu podziękować za tą wojnę w " imieniu naszym " ;))))

Zapomniałam tylko dopisać...Oni powrócą na kontach nowych....spokoju doświadczymy tylko na chwilę, bo tacy ludzie nigdy nie odpuszczą!

IceCherry Edyta
 19 listopada 2012 roku, godz. 22:55

Obserwuję tu pewne towarzystwo, które adoruje i komentuje splagiatowane wiersze shadee, i nie dziwię się ich poparciu, bo skoro nie ma się już gdzie iść z komentarzem po "cytatowej wojnie filarów" ?;)
Ale dziwię się ich uporowi, bo może się zdarzyć przypadek raz, dwa, ale notorycznie w wierszach wstawianych przez shadee, są wersy innych użytkowników, o dziwo z ich "starych" wierszy, może liczy na zaniki pamięci autorów ? ;)
Najwidoczniej wiersze POPIERAJĄCYCH są zbyt marne, żeby je przerobić, i sami nie czują co znaczy [...]