Tych,których miałem spotkać, spotkałem. [...] – insideout

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest insideout — zgromadziliśmy 4 opinie.

Tych,których miałem spot­kać, spot­kałem. Ko­go,da­ne mi było poz­nać, poz­nałem. Nie pa­miętam tyl­ko,o kim po­winienem za­pom­nieć...

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 grudnia 2015, 00:18

To dob­rze,że na pew­no a nie na­pew­no, bo już się mar­twiłam.Dzięki,za czuj­ność, której mi bra­kuje, gdy w pośpie­chu pisze z te­lefo­nu,a do­ciekam,co ktoś miał na myśli. 

Ten ko­men­tarz,aby na­pew­no od­no­si się do mo­jego wpisu? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 17:58zofija sko­men­to­wał tek­st Czym różni się uczci­wość [...]

dzisiaj, 17:57zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st My, którzy jes­teśmy os­tatnią [...]

dzisiaj, 17:55zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Doceńmy

dzisiaj, 17:55zofija sko­men­to­wał tek­st Czym różni się uczci­wość [...]

dzisiaj, 17:53zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć

dzisiaj, 17:46zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Nie dla nas

dzisiaj, 17:44zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu

dzisiaj, 17:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dobra Noc

dzisiaj, 17:41zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Dobra Noc

dzisiaj, 17:40zofija do­dał no­wy tek­st Myśliwy, to ta­ki je­leń, [...]