Tych,których miałem spotkać, spotkałem. [...] – insideout

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest insideout — zgromadziliśmy 4 opinie.

Tych,których miałem spot­kać, spot­kałem. Ko­go,da­ne mi było poz­nać, poz­nałem. Nie pa­miętam tyl­ko,o kim po­winienem za­pom­nieć...

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 grudnia 2015, 00:18

To dob­rze,że na pew­no a nie na­pew­no, bo już się mar­twiłam.Dzięki,za czuj­ność, której mi bra­kuje, gdy w pośpie­chu pisze z te­lefo­nu,a do­ciekam,co ktoś miał na myśli. 

Ten ko­men­tarz,aby na­pew­no od­no­si się do mo­jego wpisu? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 23:23M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 23:17Papużka do­dał no­wy tek­st Sobą upycham dziury po [...]

dzisiaj, 22:57IKON sko­men­to­wał tek­st Martwa cisza nas­ta­nie

dzisiaj, 22:57szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:54szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:38dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:33dark smurf do­dał no­wy tek­st nigdy dru­gi

dzisiaj, 20:51Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2