> trzy cnoty ludzkie: wiara, [...] – marcin kasper

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marcin kasper — zgromadziliśmy 5 opinii.

> trzy cno­ty ludzkie:

wiara, która jest podróżą
nadzieja, która jest przystankiem
miłość, która jest ce­lem

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 czerwca 2019, 14:16

była i jest

dziękuję 

To miała być for­ma kom­ple­men­tu, no ale dob­ra ;] 

Michaś, dzienx

Mar­cin, nie. Pa­rak­let, który cza­sem mnie odwiedza 

Ty żeś sam na to wpadł? Bo za­raz sprawdzę! 

Fiu fiu, ja­kie mądre i fi­lozo­ficzne ... :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]