Trudno jest rządzić drugimi, [...] – Trzykropek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Trzykropek — zgromadziliśmy 4 opinie.

"Trud­no jest rządzić dru­gimi, ale naj­trud­niej jest rządzić sa­mym sobą."

Se­neka

myśl • 20 stycznia 2019, 18:07

Słusznie, tyl­ko ciężko oce­nić nieT­woją myśl.
Dob­ra­noc. :) 

Cza­sem le­piej przyjąć czyjąś myśl za własną, niż własną na siłę tworzyć. Ta­ka jest mo­ja myśl. 

A ja­ka jest Two­ja myśl?
Pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]