Trudno jest rządzić drugimi, [...] – Trzykropek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Trzykropek — zgromadziliśmy 4 opinie.

"Trud­no jest rządzić dru­gimi, ale naj­trud­niej jest rządzić sa­mym sobą."

Se­neka

myśl • 20 stycznia 2019, 18:07

Słusznie, tyl­ko ciężko oce­nić nieT­woją myśl.
Dob­ra­noc. :) 

Cza­sem le­piej przyjąć czyjąś myśl za własną, niż własną na siłę tworzyć. Ta­ka jest mo­ja myśl. 

A ja­ka jest Two­ja myśl?
Pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]