Trudno jest mówić kiedy [...] – microoo

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest microoo — zgromadziliśmy 8 opinii.

Trud­no jest mówić kiedy przez swo­je słowa możemy coś zys­kać bądź stra­cić... Wówczas długo zas­ta­nawiamy się co i jak powiedzieć.


Słowa łat­wo przychodzą kiedy nie mogą już nicze­go zmienić...

myśl
zebrała 101 fiszek • 24 sierpnia 2010, 21:13

dziękuję Da­mianie, o to właśnie mi chodziło;)

Poz­dra­wiam serdecznie 

ważenie słów, które wy­powie­dziane będą mieć duże znaczenie...

poz­ba­wione pres­ji, wy­mykają się z naszych ust niczym rwący po­tok, wy­dawałoby się, że mogą tak płynąć i płynąć... :)
świet­na myśl... Poz­dra­wiam Ka­siu :) 

dziękuję, pozdrawiam 

:) tez mnie to zastanawia;D

również poz­dra­wiam:) Miłej nocy 

Cza­sem wy­daje mi się, że is­to­ta ludzka to ta­ka jed­na, wiel­ka, dziw­na przy­padłość :)
Pozdrawiam. 

tak- to ta­ka dziw­na przypadłość 

Dokład­nie... cza­sem nie wiemy jak po­win­niśmy się zacho­wać, co po­wie­dzieć....
a po­mysły nad­chodzą nies­te­ty wte­dy, gdy już jest za późno... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia:)

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 02:54whiterose do­dał no­wy tek­st Mamo, w zeszłe urodzi­ny [...]

dzisiaj, 02:48whiterose do­dał no­wy tek­st Lubię o so­bie myśleć [...]

dzisiaj, 02:39Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Niejedna praw­da się mi­ja [...]

dzisiaj, 02:25yestem sko­men­to­wał tek­st Nielot

dzisiaj, 02:14yestem sko­men­to­wał tek­st para pa­ra

dzisiaj, 02:11yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem Ar­tur

dzisiaj, 02:09yestem sko­men­to­wał tek­st Każda miłość spełniona, [...]

dzisiaj, 02:09yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte czwar­te

dzisiaj, 02:06yestem sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

dzisiaj, 01:33Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st I piętrzą się tyl­ko [...]