Trudno jest mówić kiedy [...] – microoo

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest microoo — zgromadziliśmy 8 opinii.

Trud­no jest mówić kiedy przez swo­je słowa możemy coś zys­kać bądź stra­cić... Wówczas długo zas­ta­nawiamy się co i jak powiedzieć.


Słowa łat­wo przychodzą kiedy nie mogą już nicze­go zmienić...

myśl
zebrała 101 fiszek • 24 sierpnia 2010, 21:13

dziękuję Da­mianie, o to właśnie mi chodziło;)

Poz­dra­wiam serdecznie 

ważenie słów, które wy­powie­dziane będą mieć duże znaczenie...

poz­ba­wione pres­ji, wy­mykają się z naszych ust niczym rwący po­tok, wy­dawałoby się, że mogą tak płynąć i płynąć... :)
świet­na myśl... Poz­dra­wiam Ka­siu :) 

dziękuję, pozdrawiam 

:) tez mnie to zastanawia;D

również poz­dra­wiam:) Miłej nocy 

Cza­sem wy­daje mi się, że is­to­ta ludzka to ta­ka jed­na, wiel­ka, dziw­na przy­padłość :)
Pozdrawiam. 

tak- to ta­ka dziw­na przypadłość 

Dokład­nie... cza­sem nie wiemy jak po­win­niśmy się zacho­wać, co po­wie­dzieć....
a po­mysły nad­chodzą nies­te­ty wte­dy, gdy już jest za późno... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia:)

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 17:12Moon G sko­men­to­wał tek­st * JOAN­NAH * 

dzisiaj, 16:37piórem2 do­dał no­wy tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:28yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]