To, że ktoś chwyta [...] – PetroBlues

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest PetroBlues — zgromadziliśmy 3 opinie.

To, że ktoś chwy­ta inaczej niż ty, nie oz­nacza, że jest in­ny, gor­szy, niez­darny. Może po pros­tu jest le­woręczny?

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 maja 2019, 18:02

Może...zaś cza­sem le­piej wychodzi oce­nianie niż myślenie... 

O, fak­tycznie wkradła się li­terówka. Dzięki :) 

Tak, jest wiele zdol­nych, wrażli­wych, mądrych osób, które są leworęczne.
Chwy­tanie, pos­trze­ganie, spoj­rze­nie każdy ma włas­ne, niepowtarzalne.

PS.
Ja­kieś "r" się zaplątało.

Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]