To że ci nie [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 11 opinii.

To że ci nie wyszło, to wi­na ludzi którzy stanęli na two­jej drodze by cię zat­rzy­mać i zbałamu­cić. Nie two­ja.

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 czerwca 2018, 06:21

To niep­rawda, że niep­rawda. :) 

To nieprawda. 

Do od­ważnych świat na­leży. :) 

Coś w tym kierunku. 

Strach??? 

Jed­nak nie zrzu­ciłam swojego. 

Po­wiodło się? Wian­kom? :)) 

Też dob­rze ci to wyszło.
To lecę się puszczać. Wian­ki. Pa. 

Wi­na zaw­sze jest składową i zwyk­le naj­bar­dziej win­ni sta­rają się jej poz­być, zwa­lić na in­nych, a naj­le­piej na ofiarę, bo i tak już ma przerąba­ne... Ja­kaś wi­na też jest po naszej stro­nie, bo da­liśmy się sku­sić, oszu­kać, wkręcić, ale cza­sami pułap­ka jest tak zbu­dowa­na, że ofiara nie ma szans.
Poz­dra­wiam. :)) 

Bra­wo . Dzięku­je za wnik­liwą analizę. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

wczoraj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]