To że ci nie [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 11 opinii.

To że ci nie wyszło, to wi­na ludzi którzy stanęli na two­jej drodze by cię zat­rzy­mać i zbałamu­cić. Nie two­ja.

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 czerwca 2018, 06:21

To niep­rawda, że niep­rawda. :) 

To nieprawda. 

Do od­ważnych świat na­leży. :) 

Coś w tym kierunku. 

Strach??? 

Jed­nak nie zrzu­ciłam swojego. 

Po­wiodło się? Wian­kom? :)) 

Też dob­rze ci to wyszło.
To lecę się puszczać. Wian­ki. Pa. 

Wi­na zaw­sze jest składową i zwyk­le naj­bar­dziej win­ni sta­rają się jej poz­być, zwa­lić na in­nych, a naj­le­piej na ofiarę, bo i tak już ma przerąba­ne... Ja­kaś wi­na też jest po naszej stro­nie, bo da­liśmy się sku­sić, oszu­kać, wkręcić, ale cza­sami pułap­ka jest tak zbu­dowa­na, że ofiara nie ma szans.
Poz­dra­wiam. :)) 

Bra­wo . Dzięku­je za wnik­liwą analizę. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 14:59zofija do­dał no­wy tek­st o co u grzy­ba [...]

dzisiaj, 14:47zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

dzisiaj, 14:33zofija sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 13:57Gaia sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 12:41zofija sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 12:40zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:24Badylek sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

dzisiaj, 11:00Badylek sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]