To nie życie ,a [...] – .Rodia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest .Rodia — zgromadziliśmy 7 opinii.

To nie życie ,a sen o nim pa­raliżuje.

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 lutego 2015, 23:51

Te mniej real­ne, o sztu­ce latania. 

A cho­ciaż am­bitnie czy tyl­ko seks? 

Ja tam lu­bię swo­je lu­cid dreams. 

otóż to

jak so­bie wyśpisz, tak so­bie pościelisz
al­bo jak os­tatnio czy­tałem - "jes­tem jak myślę"
błąd kar­tezjusza, te sprawy 

pod­czas snu trud­no się ucieka przed życiem 

al­bo tak 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]