To nie słowa ranią, [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 6 opinii.

To nie słowa ra­nią, a cisza, której próbu­jesz na­dać sens.
Ku pa­mięci tych, którzy za­mil­kli. Bra­kuje mi Was tu­taj.  

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 maja 2018, 01:08

ja tam widzę di­nozaury czasem 

Niep­rzys­to­sowa­nie skut­ku­je za­miera­niem. Czyż nam źle bez dinozaurów? 

odeszli do lep­sze­go miej­sca
pewnie

my­cie się codzien­nie mydłem ra­ni najgorzej... 

:) 

Myślę, że jest tu na ty­le miej­sca, że wszys­cy się po­mieści­my. ;) 

Cóż po­wie­dzieć? Niech wra­cają, gotów jes­tem ustąpić i li­mery­ki wsta­wiać po dwudzies­tej dru­giej. Ser­decznie wszys­tkich poz­dra­wiam. A myśl jest ogólnie przednia. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

fyrfle

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 15:51Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi