To nie słowa ranią, [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 6 opinii.

To nie słowa ra­nią, a cisza, której próbu­jesz na­dać sens.
Ku pa­mięci tych, którzy za­mil­kli. Bra­kuje mi Was tu­taj.  

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 maja 2018, 23:08

ja tam widzę di­nozaury czasem 

Niep­rzys­to­sowa­nie skut­ku­je za­miera­niem. Czyż nam źle bez dinozaurów? 

odeszli do lep­sze­go miej­sca
pewnie

my­cie się codzien­nie mydłem ra­ni najgorzej... 

:) 

Myślę, że jest tu na ty­le miej­sca, że wszys­cy się po­mieści­my. ;) 

Cóż po­wie­dzieć? Niech wra­cają, gotów jes­tem ustąpić i li­mery­ki wsta­wiać po dwudzies­tej dru­giej. Ser­decznie wszys­tkich poz­dra­wiam. A myśl jest ogólnie przednia. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 21:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]