To nie słowa ranią, [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 6 opinii.

To nie słowa ra­nią, a cisza, której próbu­jesz na­dać sens.
Ku pa­mięci tych, którzy za­mil­kli. Bra­kuje mi Was tu­taj.  

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 maja 2018, 23:08

ja tam widzę di­nozaury czasem 

Niep­rzys­to­sowa­nie skut­ku­je za­miera­niem. Czyż nam źle bez dinozaurów? 

odeszli do lep­sze­go miej­sca
pewnie

my­cie się codzien­nie mydłem ra­ni najgorzej... 

:) 

Myślę, że jest tu na ty­le miej­sca, że wszys­cy się po­mieści­my. ;) 

Cóż po­wie­dzieć? Niech wra­cają, gotów jes­tem ustąpić i li­mery­ki wsta­wiać po dwudzies­tej dru­giej. Ser­decznie wszys­tkich poz­dra­wiam. A myśl jest ogólnie przednia. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]