To nie słowa ranią, [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 6 opinii.

To nie słowa ra­nią, a cisza, której próbu­jesz na­dać sens.
Ku pa­mięci tych, którzy za­mil­kli. Bra­kuje mi Was tu­taj.  

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 maja 2018, 23:08

ja tam widzę di­nozaury czasem 

Niep­rzys­to­sowa­nie skut­ku­je za­miera­niem. Czyż nam źle bez dinozaurów? 

odeszli do lep­sze­go miej­sca
pewnie

my­cie się codzien­nie mydłem ra­ni najgorzej... 

:) 

Myślę, że jest tu na ty­le miej­sca, że wszys­cy się po­mieści­my. ;) 

Cóż po­wie­dzieć? Niech wra­cają, gotów jes­tem ustąpić i li­mery­ki wsta­wiać po dwudzies­tej dru­giej. Ser­decznie wszys­tkich poz­dra­wiam. A myśl jest ogólnie przednia. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 16:36szpiek do­dał no­wy tek­st Największym da­rem od Bo­ga [...]

dzisiaj, 16:30szpiek sko­men­to­wał tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

dzisiaj, 16:12szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:16inspirujmnie do­dał no­wy tek­st Najszlachetniejszym mo­tywem, który skłania [...]

dzisiaj, 15:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Czasem mu­simy siebie od­puścić, [...]

dzisiaj, 13:58Moon G sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

dzisiaj, 13:28Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Działanie wy­maga chęci.  

dzisiaj, 13:27oszi3 sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

dzisiaj, 13:00M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:40I.Anna sko­men­to­wał tek­st Na spot­ka­nie