To nie słowa ranią, [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 6 opinii.

To nie słowa ra­nią, a cisza, której próbu­jesz na­dać sens.
Ku pa­mięci tych, którzy za­mil­kli. Bra­kuje mi Was tu­taj.  

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 maja 2018, 23:08

ja tam widzę di­nozaury czasem 

Niep­rzys­to­sowa­nie skut­ku­je za­miera­niem. Czyż nam źle bez dinozaurów? 

odeszli do lep­sze­go miej­sca
pewnie

my­cie się codzien­nie mydłem ra­ni najgorzej... 

:) 

Myślę, że jest tu na ty­le miej­sca, że wszys­cy się po­mieści­my. ;) 

Cóż po­wie­dzieć? Niech wra­cają, gotów jes­tem ustąpić i li­mery­ki wsta­wiać po dwudzies­tej dru­giej. Ser­decznie wszys­tkich poz­dra­wiam. A myśl jest ogólnie przednia. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 07:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 07:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

dzisiaj, 07:08Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

wczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]