To nie ma znaczenia [...] – teee

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest teee — zgromadziliśmy 6 opinii.

To nie ma znacze­nia czy jes­tem, czy mnie nie ma...

myśl dnia z 18 sierpnia 2017 roku
zebrała 11 fiszek • 19 stycznia 2012, 21:40

Ma znaczenie. 

ten awa­tar w połącze­niu z tą myślą - ana­logicznie spra­wia że głowa opada 

ta­kie ni­jakie jak ten komentarz 

???????????? 

Ma znacze­nie. Może nie dla wszys­tkich. Ale dla pa­ru osób ma to wiel­kie znaczenie. 

bo my także ja­ko ludzie - jes­teśmy "względni".... więc dla wielu nie is­tnieje­my, ale pozwólmy siebie od­kryć tym, którzy od­cza­rują uk­ry­te piękno w nas...
Pozdrawiam! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eufemia

Użytkownicy
S T U
Aktywność

wczoraj, 22:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Zgubione uczu­cie

wczoraj, 22:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:18rudolf88 do­dał no­wy tek­st A więc, wciąż będę [...]

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:14yestem sko­men­to­wał tek­st Parking na Pol­nej

wczoraj, 22:06Eufemia do­dał no­wy tek­st Czy to nie pe­wien [...]

wczoraj, 21:54Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]