To nie ma znaczenia [...] – teee

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest teee — zgromadziliśmy 6 opinii.

To nie ma znacze­nia czy jes­tem, czy mnie nie ma...

myśl dnia z 18 sierpnia 2017 roku
zebrała 11 fiszek • 19 stycznia 2012, 21:40

Ma znaczenie. 

ten awa­tar w połącze­niu z tą myślą - ana­logicznie spra­wia że głowa opada 

ta­kie ni­jakie jak ten komentarz 

???????????? 

Ma znacze­nie. Może nie dla wszys­tkich. Ale dla pa­ru osób ma to wiel­kie znaczenie. 

bo my także ja­ko ludzie - jes­teśmy "względni".... więc dla wielu nie is­tnieje­my, ale pozwólmy siebie od­kryć tym, którzy od­cza­rują uk­ry­te piękno w nas...
Pozdrawiam! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eufemia

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 04:29Quanti18 do­dał no­wy tek­st Szukam no­wej we­ny, bo [...]

dzisiaj, 02:03Cambel do­dał no­wy tek­st I kiedy na głos [...]

dzisiaj, 01:17Logos do­dał no­wy tek­st W większości rzeczy roz­chodzi [...]

dzisiaj, 01:06Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:05Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 00:04Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]