To nie ma znaczenia [...] – teee

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest teee — zgromadziliśmy 6 opinii.

To nie ma znacze­nia czy jes­tem, czy mnie nie ma...

myśl dnia z 18 sierpnia 2017 roku
zebrała 11 fiszek • 19 stycznia 2012, 21:40

Ma znaczenie. 

ten awa­tar w połącze­niu z tą myślą - ana­logicznie spra­wia że głowa opada 

ta­kie ni­jakie jak ten komentarz 

???????????? 

Ma znacze­nie. Może nie dla wszys­tkich. Ale dla pa­ru osób ma to wiel­kie znaczenie. 

bo my także ja­ko ludzie - jes­teśmy "względni".... więc dla wielu nie is­tnieje­my, ale pozwólmy siebie od­kryć tym, którzy od­cza­rują uk­ry­te piękno w nas...
Pozdrawiam! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eufemia

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 18:49bystry.76 do­dał no­wy tek­st chociaż spra­wa do­biegła końca wciąż zwra­cam [...]

dzisiaj, 18:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Być w Rzy­mie i [...]

dzisiaj, 18:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]

dzisiaj, 18:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakże zat­rważająco bo­les­ne to [...]

dzisiaj, 18:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 18:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś dziewicę można spot­kać [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]

dzisiaj, 17:36yestem sko­men­to­wał tek­st Karłowacieją wiel­kie myśli w [...]

dzisiaj, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Dom, w którym mie­szka [...]

dzisiaj, 17:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]