To nie jest pożegnanie [...] – TheSecretLady

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest TheSecretLady — zgromadziliśmy 1 opinia.

To nie jest pożeg­na­nie ma­mo...bo nie odeszłaś...
Na­dal czuję Twój do­tyk, słyszę głośny śmiech.
Wciąż obok mnie jes­teś, Aniołem mym stałaś się.
Ko­lej­ny dzień, ko­lej­na noc, ko­lej­ny tydzień i miesiąc... a Ty wciąż pod niewidzialną pe­leryną uk­ry­wasz się...
W myślach moich jes­teś tak blis­ko, że pra­wię słyszę Twój głos.

Czas nie leczy ran, on po pros­tu uczy jak fun­kcjo­nować ze pożerającym ser­ce bólem.

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 marca 2014, 04:56

Smut­ne. Gdy­by mo­ja ma­ma odeszła, to nie wiem co bym zro­bił, chy­ba już bym nie pot­ra­fił żyć, nie wyob­rażam so­bie bez niej życia, wiele mi po­mogła, wiele nau­czyła. Mam 21 lat, Wiem że to może dziw­ne że ta­ki chłopak w ta­kim wieku pisze ta­kie rzeczy, ale nie pot­ra­fiłbym da­lej bez niej żyć. Wo­lałbym żebym to ja pier­wszy umarł od ma­my.
Myśl piękna, Poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek92

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 07:46zofija sko­men­to­wał tek­st W moim życiu jak [...]

dzisiaj, 07:24silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie

dzisiaj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

dzisiaj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

dzisiaj, 06:29giulietka sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć

dzisiaj, 06:16cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie

dzisiaj, 02:14Moon G do­dał no­wy tek­st Mersiles

wczoraj, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć