To jest trudne. Powtarzam [...] – strawberry.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest strawberry. — zgromadziliśmy 1 opinia.

To jest trud­ne. Pow­tarzam so­bie, że to już nie mój prob­lem, że Ty już nie jes­teś mój. Nie po­win­nam tak mówić, bo to brzmi tak, jak­byś kiedyś był mój. Ale prze­cież nig­dy nie byłeś i nig­dy nie będziesz. I może dla­tego jest tak trud­no. Bo nig­dy nie miałam szan­sy z Tobą być. A w końcu jes­teś moim ideałem. Jak mam żyć, bu­dować coś z kimś in­nym, kiedy wiem, że Ty gdzieś tam jes­teś? Ty - bos­ko cu­dow­ny dla mnie, a jed­nak nie dla mnie... Wo­lałabym myśleć, że ideałów nie ma, ale te­raz jest już za późno.

myśl
zebrała 28 fiszek • 21 kwietnia 2010, 19:30

Znam to ;)
Święta rac­ja :)

Plus + 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 12:44szary*nikt do­dał no­wy tek­st Na Twój roz­kaz czas [...]

dzisiaj, 12:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 12:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 11:54bystry.76 sko­men­to­wał tek­st brak nam wy­razu ko­niec i [...]

dzisiaj, 09:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Fałszem praw­dy nie zmienisz.  

dzisiaj, 07:51jesienna mgła do­dał no­wy tek­st nowe wciele­nie