To; czy kreujesz wnętrze [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 20 opinii.

To; czy kreujesz wnętrze czy cieles­ność za­leży od glębo­kości doz­nań ja­kich prag­niesz.

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 września 2018, 19:17

Lu­biła se wy­pić, jak sie zaszyła to przes­tała la­toć. A jo sie nie zaszyłym i nie zaszy­je. Ty zaszy­to Pióro? 

We styczniu to ma urodziny
a jed­nak pamiętasz
la­tała za tobą strasznie. 

Który Eli, tyj co kro­wa sie ocieli we styczniu? 

Bu­ty mam scho­wane to nie u mnie było. Może u Eli ? Znasz ją . 

Pi­jany byłym, nic nie pa­min­tum tyl­ko powódź tych butów 

No to wiem ale os­tatnio na stałe. Widziałam w ga­zecie ład­nie Cię opi­sują. Bra­wo. Pa­miętasz moją szafę? I nic więcej
A to że jes­tem ohydną maszkarą pamiętasz? 

Pióro jo ni mum sza­fy wnyn­ko­wy, nie to co Ty trzy i ty­siunc par butów. Jo nie łumie weróżyć, miszkoum jo­ko pa­robek to tu to tam 

Czas cię nag­li masz roz­wolnienie rozumiem 

⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰ 

Widzialłam że coś na­pas­kudziłeś Ma­rian. ale pos­przątałeś po so­bie. Dobrze. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 14:23AMA do­dał no­wy tek­st poddaję się (de)pres­ja niemożności [...]

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]