To; czy kreujesz wnętrze [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 20 opinii.

To; czy kreujesz wnętrze czy cieles­ność za­leży od glębo­kości doz­nań ja­kich prag­niesz.

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 września 2018, 21:17

Lu­biła se wy­pić, jak sie zaszyła to przes­tała la­toć. A jo sie nie zaszyłym i nie zaszy­je. Ty zaszy­to Pióro? 

We styczniu to ma urodziny
a jed­nak pamiętasz
la­tała za tobą strasznie. 

Który Eli, tyj co kro­wa sie ocieli we styczniu? 

Bu­ty mam scho­wane to nie u mnie było. Może u Eli ? Znasz ją . 

Pi­jany byłym, nic nie pa­min­tum tyl­ko powódź tych butów 

No to wiem ale os­tatnio na stałe. Widziałam w ga­zecie ład­nie Cię opi­sują. Bra­wo. Pa­miętasz moją szafę? I nic więcej
A to że jes­tem ohydną maszkarą pamiętasz? 

Pióro jo ni mum sza­fy wnyn­ko­wy, nie to co Ty trzy i ty­siunc par butów. Jo nie łumie weróżyć, miszkoum jo­ko pa­robek to tu to tam 

Czas cię nag­li masz roz­wolnienie rozumiem 

⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰ 

Widzialłam że coś na­pas­kudziłeś Ma­rian. ale pos­przątałeś po so­bie. Dobrze. 

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]