To; czy kreujesz wnętrze [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 20 opinii.

To; czy kreujesz wnętrze czy cieles­ność za­leży od glębo­kości doz­nań ja­kich prag­niesz.

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 września 2018, 19:17

Lu­biła se wy­pić, jak sie zaszyła to przes­tała la­toć. A jo sie nie zaszyłym i nie zaszy­je. Ty zaszy­to Pióro? 

We styczniu to ma urodziny
a jed­nak pamiętasz
la­tała za tobą strasznie. 

Który Eli, tyj co kro­wa sie ocieli we styczniu? 

Bu­ty mam scho­wane to nie u mnie było. Może u Eli ? Znasz ją . 

Pi­jany byłym, nic nie pa­min­tum tyl­ko powódź tych butów 

No to wiem ale os­tatnio na stałe. Widziałam w ga­zecie ład­nie Cię opi­sują. Bra­wo. Pa­miętasz moją szafę? I nic więcej
A to że jes­tem ohydną maszkarą pamiętasz? 

Pióro jo ni mum sza­fy wnyn­ko­wy, nie to co Ty trzy i ty­siunc par butów. Jo nie łumie weróżyć, miszkoum jo­ko pa­robek to tu to tam 

Czas cię nag­li masz roz­wolnienie rozumiem 

⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰ 

Widzialłam że coś na­pas­kudziłeś Ma­rian. ale pos­przątałeś po so­bie. Dobrze. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 16:06Gaia sko­men­to­wał tek­st Między zna­kami

dzisiaj, 16:04Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 16:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

dzisiaj, 14:30truman sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st konwalia

dzisiaj, 13:10zofija do­dał no­wy tek­st dopalacze

dzisiaj, 13:10szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:08szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:44MyArczi sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza