29 listopada 2019 roku, godz. 16:32  5,3°C

to... co cię obserwuje, może rozwinąć
twoje wady

piórem2 magdalena
 29 listopada 2019 roku, godz. 23:11

brzmi grożnie