Jeżeli już używasz mojego [...] – Malusia_035

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Malusia_035 — zgromadziliśmy 7 opinii.

Jeżeli już używasz mo­jego tek­stu po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !

*******************


Tęskno­ta jest jak muzyka
jak już raz za­gości w Twoim Ser­cu
będzie tętniła w Twoich Żyłach ...

24.03.2015
Ma­lusia_035

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 marca 2015, 12:17

co cieka­we, tęskno­ta mówi nam co naj­bar­dziej kocha­my w dru­gim człowieku... 

mu­zyka i tęskno­ta w parze u mnie spa­cerują, za­tem jes­tem za, miłego :) 

zgadzam się traf­ny tek­st ;) 

....a ja wciąż tęsknie za tym co było wcześniej :*:*:*.... 

...i ser­ce łomota...
pięknie Ma­lusia ;)
poz­dra­wiam słonecznie :) 

Tęskno­ta zy­ciodaj­nym ele­men­tem :) Poz­dra­wiam Malusia:) 

Ga­lic­jusz wys­ta­wiaj se co chcesz mnie two­ja opi­nia tra­lala ... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 08:53cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:52cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:45cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:43danioł sko­men­to­wał tek­st by od­na­leźć sens is­tnienia, [...]

dzisiaj, 08:42danioł sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:33cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:32cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Samotność jest za­gubioną przez [...]

dzisiaj, 08:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st by od­na­leźć sens is­tnienia, [...]