Tęsknota jest czymś czego [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 7 opinii.

Tęskno­ta jest czymś cze­go nie widać
a i tak ra­ni nasze ser­ce.

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 lutego 2018, 12:10

Ja nie wy­ciągam, zer­kam tyl­ko ... co tam się czar­ne­go wy­rywa do ata­ku na smo­ka. :D
Żar­to­wałem tyl­ko, lu­bię uśmiech na czy­jejś bu­zi, na­wet jeśli go nie widzę. :)) 

ze mnie tej złej stro­ny mo­cy nie wy­ciągniesz ha­ha;)p możesz po­marzyć tyl­ko;)jes­tem ja­ka jes­tem na­pew­no tu te­go nie będę po­kazy­wać,bo mnie na tym nie za­leży ,co kto tam myśli o mnie . 

A ja wiem prze­cie, żeś naj­we­sel­sza jest na świecie. :D
Lu­bię się droczyć, bo z ludzi wychodzi praw­dzi­wa, ciem­na stro­na mo­cy. :D
Miłego dnia. :)) 

Wi­tam Was;)miłego dnia:-)
Ka­rolin­ko nies­te­ty tak bywa..
Smoczys­ko to tyl­ko myśl ,nig­dy nie za­wodzę i nie wyję do księżyca ;)p raczej jes­tem uśmie­chniętą osobą,wrażliwą na­pew­no ,i na wyjścia nie narze­kam ;) jak to dob­rze że ludzie nie znając ko­goś wy­myślają kim to ni­by jes­tem ;)po­zory mylą miłego dnia dzięki że zajrzałeś;) 

Wi­dać, oj wi­dać... ta skrzy­wiona bu­zia, zapłaka­ne oczęta, brak ape­tytu, smu­tek... noc­ne jęki i za­wodze­nie... :P
Na ra­ny po­lecam plas­te­rek, czy­li ja­kieś wyjście na im­prezę, z kimś faj­nym do ki­na, na spa­cer, na kon­cert, wys­tawę itp. trze­ba zająć czymś głowę, w której tyl­ko wy­je wiatr tęskno­ty... :P
A za myśl daję fishkę,
Poz­dra­wiam. :)) 

i to jak bo­les­nie niekiedy .... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]