-Tato, ja jednak myślę, [...] – ghost_cinema

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ghost_cinema — zgromadziliśmy 0 opinii.

-Ta­to, ja jed­nak myślę, że pieniądze dają szczęście.
-Syn­ku, pieniądze szczęścia nie dają. Stwarzają tyl­ko pew­ne możli­wości na życie w dostatku.
-Ta­tusiu, ale ja chciałbym być bogaty.
-Sy­nu już jes­teś. Nikt ci nie za­bie­rze wie­dzy którą zdo­byłeś do tej po­ry. Pa­miętaj, że to ona jest pod­stawą marzeń, a marze­nia fi­larem bo­gac­twa in­te­lek­tual­ne­go jak i materialnego.
-Tatusiu...
-Słucham?
-Kocham cię.
-Ja ciebie też i to naj­bar­dziej na świecie, ale mu­simy wreszcie zro­bić te za­kupy, bo ma­ma się już niecier­pli­wi.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 kwietnia 2012, 00:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ghost_cinema

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

dzisiaj, 14:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikoroopowiadanie sześćdziesiąte

dzisiaj, 13:20fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:19fyrfle wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 12:38fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte dziewiąte

dzisiaj, 12:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

dzisiaj, 11:37fyrfle wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 11:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte ósme

dzisiaj, 11:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gwiazdy świecą A ja siedzę [...]

dzisiaj, 09:58Loisentaz do­dał no­wy tek­st Praca człowieka wiąże się [...]