-Tato, ja jednak myślę, [...] – ghost_cinema

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ghost_cinema — zgromadziliśmy 0 opinii.

-Ta­to, ja jed­nak myślę, że pieniądze dają szczęście.
-Syn­ku, pieniądze szczęścia nie dają. Stwarzają tyl­ko pew­ne możli­wości na życie w dostatku.
-Ta­tusiu, ale ja chciałbym być bogaty.
-Sy­nu już jes­teś. Nikt ci nie za­bie­rze wie­dzy którą zdo­byłeś do tej po­ry. Pa­miętaj, że to ona jest pod­stawą marzeń, a marze­nia fi­larem bo­gac­twa in­te­lek­tual­ne­go jak i materialnego.
-Tatusiu...
-Słucham?
-Kocham cię.
-Ja ciebie też i to naj­bar­dziej na świecie, ale mu­simy wreszcie zro­bić te za­kupy, bo ma­ma się już niecier­pli­wi.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 kwietnia 2012, 00:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ghost_cinema

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 19:40Eazy sko­men­to­wał tek­st czas ma czas

dzisiaj, 19:38Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 19:34$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st czas ma czas

dzisiaj, 19:32$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st góru

dzisiaj, 19:16Mens aeg­ra sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 19:12Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowiek przes­ta­je is­tnieć gdy [...]

dzisiaj, 19:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądź, posłuchaj jak głośno [...]

dzisiaj, 19:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak pan­cerz, [...]

dzisiaj, 19:07Mens aeg­ra sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]