tam dokąd uciekasz mieszka [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 10 opinii.

tam dokąd uciekasz mie­szka śmierć

myśl • 9 lutego 2019, 22:25

Na ból pleców naj­lep­sza jest gim­nasty­ka . 

za dużo sie­dzisz czy dzwi­gasz?
ke­tonal troche po­maga ten w tub­ce ale cho­ler­nie dro­gi jest jak na maść
ja sam przes­taję te nałogi, al­bo one we mnie przes­tają - spo­koj­niej­szy się ro­bię odkąd jest z kim

nie zmam się na po­pada­niu, ale sza­nuję za "chy­ba"
flir­to­wanie... no u mnie słabo ;D - ale do te­go trze­ba mo­tywac­ji zewnętrznej... 

siada mi kręgosłup (w sen­sie prze­puk­li­na czy lumbago)
nie mogę przes­tać pić, pa­lić, pra­cować, uda­wać faj­ne­go fa­ceta, tyć, flir­to­wać z ko­bieta­mi (czy­taj błędnie pod­no­sić własną samoocenę)
chy­ba po­padam w depresję
kończ w tym ro­ku 40
na­dal szu­kam siebie

po­za tym wszys­tko OK 

tak a pro­pos ludzie za­miast wal­czyć z prąda­mi mor­ski­mi, wal­czą z samą wodą ut­rudniając so­bie życie

co słychać dobrego? 

wy­daje mi się że nie pa­nie .R 

a to zaw­sze pod prąd trze­ba, żeby złapać wiatr w żagle? 

jeżeli idziesz właściwą drogą to naj­praw­do­podob­niej uciekasz 

skąd wiesz, że uciekasz, a nie idziesz właściwą drogą 

Ty mądra­lo chciałam , ups 

Da­niel ty matołku. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

piórem2

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej

dzisiaj, 15:17marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > człowiek to często [...]

dzisiaj, 15:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary