Tak wiele bym oddał [...] – JaIMojaWyobraźnia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest JaIMojaWyobraźnia — zgromadziliśmy 1 opinia.

Tak wiele bym od­dał by świat uczy­nić piękniej­szym i lep­szym by ludzie sprzrczać się nie mu­sieli... Wszys­tko ro­bię by tak było... Dąże do te­go... Nie słusznie... Ile kroć ser­ca ka­wałek ko­muś da­ruje... Ten kto go ot­rzy­ma dzięku­je... Lecz później ze mnie kpi... Tak często ser­ca swe­go nie szczedziłem ile miałem ty­le da­wałem... Lecz ile kroć po­daro­wałem ser­ca strzęp ty­le kroć mniej go było... I dla wszys­tkich ser­ca me­go nie star­czało... Oso­bie jed­nej sto skrawków od­dałem lecz gdy za sto­pier­wszym ra­zem do mnie żeko­ma oso­ba przyszła zab­rakło mi ser­ca dla niej ... Oso­ba taką nie pa­mięta skrawków ot­rzy­manych... Tyl­ko pa­mięta te­go jed­ne­go nie otrzymanego...
Lecz ile kroć ja po ser­ca część przyjść chciałem na­wet mu­siałem bo ser­ca mi brakło... Ty­le kroć mi od­ma­wiano... Lecz w oso­bach o ser­cach wiel­kich skrawków będzie mi­liony... A skraw­ki owe mnożyć się będą pod­czas dziele­nia co po­daru­je skrawków nieskącze­nie a serc ura­dowa­nie i do­pełnienie...

myśl • 18 października 2015, 01:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st ASerca są po to [...]

dzisiaj, 13:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sztuka współczes­na

dzisiaj, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 13:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 13:45kirke13 sko­men­to­wał tek­st Czasem wal­czysz o coś [...]

dzisiaj, 13:44fyrfle do­dał no­wy tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

dzisiaj, 13:36sprajtka do­dał no­wy tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

dzisiaj, 12:53Logos sko­men­to­wał tek­st Słabych ludzi ciągnie do [...]

dzisiaj, 12:27RozaR do­dał no­wy tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]