szukałem kobiety uratowało mnie radio dowiedziałem [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 56 opinii.

szu­kałem kobiety
ura­towało mnie radio

do­wie­działem się że wszys­tkie mają
in­fek­cje intymne
kłopo­ty z re­gular­nym wypróżnianiem
al­bo me­nopauzę

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 czerwca 2018, 17:24

Tak myślisz? Nie wiem, to por­tal po­dob­no li­terac­ki, więc do puszcza­nia słów, ale prze­cież nikt nie zabrania
także in­ne­go puszcza­nia. :D
Nie wiem, kto Ci da­wał nadzieje i wi­docznie złud­ne, ale po­win­naś dra­nia wy­korzys­tać i... porzu­cić. :D
Miłego po­połud­nia. :)) 

Chłopa­ki. Wszys­cy wiemy że to tyl­ko słowa. Nikt tu ni­kogo nie chce a słowa puszcza­ne są na wiatr tak aby było o czym pi­sać . Dla fraj­dy ko­goś za­gadaj­my daj­my mu nadzieję a co tam. 

Bożenka,
Niemożli­we, kto Ci tak nakłamał? :D
Wy­bacz mi mo­je nud­ne, neut­ralne, bez­bar­wne i pop­rawnie mdłe pisanie...
Chy­ba pójdę... gar­nki le­pić... :P:D

Wiesław,
Ha ha ha, dzięki. Zde­mas­ko­wałeś pod­miot li­ryczny. Ta wy­rafi­nowa­na ka­nalia szu­kała ko­biety... do opieki, nad swoimi pra­wiezwłoka­mi. :P:D Ha ha ha :D
Myślisz, że Bożen­ka na­daje się na opiekunkę?
Miałem trzy wi­na, ale... ro­zeszły mi się po zębach. :D 

Wy­lecz pros­tatę, kup Bra­veran, wyłącz ra­dio...i zacznij szu­kać od no­wa. U Pióra już mosz trzy punkty 

Jes­teś lu­bianym użyt­kowni­kiem cy­tatów z ni­kim nie zadzierasz i piszesz tak neut­ralnie i pop­rawnie. Święty za życia. 

W ta­kim ra­zie... piszą nie­szczerze? ;) 

Widzę co piszą Artur. 

Ma­riusz, nie krępuj się, zos­tań. :D 

Nie krępuj­cie się, ja się unsub. 

Nie? A skąd wiesz, co myślą? :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 19:41silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:17silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 19:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 18:45wonderful348 do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 18:35wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Kiedy idzie nam za [...]

dzisiaj, 18:31Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Szorstkie pal­ce strachu ry­sują [...]

dzisiaj, 17:33Cropka do­dał no­wy tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]