Szukając szczęścia,zgubiłam uśmiech. – kirke13

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kirke13 — zgromadziliśmy 21 opinii.

Szu­kając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 września 2018, 20:54

Sko­ro pro­sisz... :) 

tak chcę 

diaboł, jak chcesz, pies­ku. :) 

Ba­dyl­ku naj­wyższa po­ra przy­pom­nieć so­bie to piękne słowo....pozdrawiam 

by­wam - proszę .. nie mów mi kot­ku co mam, a cze­go nie mam robić 

Krys­tynko już od bar­dzo daw­na nikt nie mówił mi,, kocha­ny".Uważaj co mówisz, bo wezmę te słowa bar­dzo na po­ważnie, os­tatnio ta­kie słowo słyszałam od Ma­my, a Ona zmarła 16 lat temu 

Da­niel, nie rób Dziew­czy­nom wo­dy z mózgu, nig­dy nie przes­ta­jesz dzielić, a jeśli... to już oz­nacza, że nie żyjesz.
Wiem, wiem... dla Ciebie to do­piero początek, bo śmierć jest Twoim ce­lem, przez­nacze­niem i wielką fascynacją,
ale dla większości jest tyl­ko końcem wszys­tkiego, al­bo bramą do in­ne­go życia, za­leży od wiary.
Dob­ra­noc. :)) 

na pew­nym eta­pie przes­ta­jesz dzielić na dob­ro i zło, a gdy przes­ta­jesz to ro­bić łat­wiej dostąpić spokoju 

Poz­dra­wiam da­nioł i dużo dob­re­go życzę :) 

szczęście to nie rzecz, nie można go mieć, tak jak nie można mieć miłości
to stan, per­ma­nen­tnie nietrwały
a na­wet łaska 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st w swej oj­czyźnie będziesz [...]

dzisiaj, 22:00yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]

dzisiaj, 21:24Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st A z qwa­mi i [...]

dzisiaj, 21:23Fallina do­dał no­wy tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

dzisiaj, 21:21Naja wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 21:19Naja wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 20:40danioł sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 20:30karciawiersze do­dał no­wy tek­st Szczerość ważnym ele­men­tem al­truiz­mu [...]

dzisiaj, 19:15Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]