sztuka bycia sobą nie [...] – microoo

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest microoo — zgromadziliśmy 3 opinie.

sztu­ka by­cia sobą nie po­lega na by­ciu "ta­kim jak kiedyś"-
chy­ba.

myśl
zebrała 26 fiszek • 1 sierpnia 2011, 17:42

Nie ma za co dzięko­wać, w końcu to dla mnie ra­ryta­sek jak czy­tam myśl, która do mnie tra­fia :) 

dziękuję:)) pozdrawiam 

Chy­ba na­wet na pew­no he­he ;-) Człowiek nie jest jak stojąca wo­da, nie po­winien ta­ki być.. Le­piej jest gdy możemy się roz­wi­jać jak rosnące na Twoim pro­filo­wym ob­razku stok­rotki :) Do­piero wte­dy człowiek czu­je się w pełni szczęśli­wy - kiedy może uczyć się no­wych rzeczy, a to w na­tural­ny sposób mo­dyfi­kuje je­go spoj­rze­nie na wiele spraw i po­dejście do życia :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Samotna_Dusza

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 19:53batram sko­men­to­wał tek­st Posłałeś mnie a po­tem [...]

dzisiaj, 19:53Si.si sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe skrzydła rosną w [...]

dzisiaj, 19:51batram sko­men­to­wał tek­st - Obudź się! Ktoś [...]

dzisiaj, 19:51Si.si sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 19:51batram sko­men­to­wał tek­st Dwie ręce, dwie no­gi, [...]

dzisiaj, 19:44har.monic do­dał no­wy tek­st spadła z drze­wa

dzisiaj, 19:44Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 19:42$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st czas ma czas

dzisiaj, 19:40Eazy sko­men­to­wał tek­st czas ma czas

dzisiaj, 19:38Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]