Szkoda mi dzieci, które [...] – Szczebel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Szczebel — zgromadziliśmy 1 opinia.

Szko­da mi dzieci, które są od­sta­wiane przez rodziców w naj­droższe rzeczy, cho­ciaż tak na prawdę ich rodzi­ce nie mają czym spłacać kre­dytu. . . 

myśl
zebrała 46 fiszek • 19 listopada 2010, 21:31

... hmmm... jed­nak łat­wiej jest im spłacać kre­dyt w ban­ku niż płacić... miłością i cza­sem poświęco­nym dziecku... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 20:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:59róż li­la sko­men­to­wał tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:55$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:26$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st największą zgubą człowieka jest [...]

dzisiaj, 18:48PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Czy można upaść niżej?

dzisiaj, 18:43Conrack1410 do­dał no­wy tek­st Gdy wy­jeżdżałaś spełniać marze­nia, byłem [...]

dzisiaj, 18:38Wierzchu do­dał no­wy tek­st Kiedyś mało myślałem, po [...]

dzisiaj, 17:51szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?