szatan odnajdzie cię w [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 11 opinii.

sza­tan od­naj­dzie cię w świętości

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2019, 20:16

Wy­bacz, nie in­te­resują mnie Two­je preferencje. 

pre­feruję nakoniu 

Naturze. 

ko­mu ją dajesz? 

Boisz się, że mi­lijon?
Sam daję radę. :) 

to ilu tam w tobie? 

To cze­kam na ciąg dal­szy. :) 

jeszcze nie wiem 

I co wtedy? 

yestem

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny