szatan odnajdzie cię w [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 11 opinii.

sza­tan od­naj­dzie cię w świętości

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2019, 19:16

Ba­zyl, nie wierz w to 

Sza­tan tak jak i bóg to wy­mysł człowieka. 

Wy­bacz, nie in­te­resują mnie Two­je preferencje. 

pre­feruję nakoniu 

Naturze. 

ko­mu ją dajesz? 

Boisz się, że mi­lijon?
Sam daję radę. :) 

to ilu tam w tobie? 

To cze­kam na ciąg dal­szy. :) 

jeszcze nie wiem 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]