Świetnie udawała wyrachowaną zołzę bez [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 8 opinii.

Świet­nie uda­wała wy­racho­waną zołzę
bez skru­pułów niszczyła wszys­tko wokół
nie umiała kochać ser­ce pok­rył lód

nie ot­wierała już drzwi
za który­mi cze­kała miłość

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 czerwca 2018, 13:45

Ale to ona była za drzwiami. :P
Oj mądra, to ona zbyt często... nie jest. :)) 

Smo­ku miłość nie ta­ka głupia nie wpuszcza by­le kogo;-) 

Ma­niek dziękuję piosen­ka ideal­nie pa­sowała a ta ode mnie pozdrówka;-)
Odtwórz  

... za drzwiami słychać było ciche kro­ki, odgłosy "krótko­falówek" i nag­le padło:
"PO­LI... wróć! 
MIŁOŚĆ, OT­WIERAĆ!" :D 

Odtwórz  

Iwon­ko masz rację,są ta­kie sy­tuac­je ,zdarze­nia ,przeżycia ,pod wpływem których my się zmieniamy,cza­sem bez­powrot­nie.Myślę jed­nak,ze mi­mo te­go w nas wciąż jest miłość mo­ze scho­wana ale jest,naj­gorzej jak jest sy­tuac­ja jak w mojej [...] — czytaj całość

by­wa tak, że są w życiu zdarze­nia, które od­mieniają nas na zawsze...
wiem coś o tym i już co­raz bar­dziej i bar­dziej znikam
Poz­dra­wiam Cie naj­mocniej i dziękuję, że jes­teś. Po­ruszasz ser­ce nie raz. 

gorące ser­ca nie o(d)krył nig­dy lód-lud 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 19:05cyt.adela do­dał no­wy tek­st Proza życia poety

dzisiaj, 18:49bystry.76 do­dał no­wy tek­st chociaż spra­wa do­biegła końca wciąż zwra­cam [...]

dzisiaj, 18:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Być w Rzy­mie i [...]

dzisiaj, 18:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]

dzisiaj, 18:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakże zat­rważająco bo­les­ne to [...]

dzisiaj, 18:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 18:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś dziewicę można spot­kać [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]

dzisiaj, 17:36yestem sko­men­to­wał tek­st Karłowacieją wiel­kie myśli w [...]

dzisiaj, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Dom, w którym mie­szka [...]