światem od zawsze kręcą [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 9 opinii.

światem od zaw­sze kręcą laski
ko­per­nik kapłan hor-dżehu­ti a na­wet pułas­ki

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 kwietnia 2019, 22:58

Jeśli nie widziałeś, to po­lecam ta­ki sta­ry film "Sek­smis­ja", tam jest wszys­tko o Ko­per­ni­ku, a po­zos­ta­li bo­hate­rowie po dokład­niej­szych oględzi­nach też oka­zali się nie być mężczyz­na­mi, w ogóle, to ta­ki żart, bo strasznie po­nuro na cy­tatach. :D

Dob­ra­noc. :)) 

Ze wsty­dem przyz­naję, że zro­zumiałem pier­wszy wers je­dynie :D
Dru­gi to już głębsza ana­tomia, sac­rebleu!, as­tro­nomia :P

Poz­dro­wion­ka! :) 

Oczy­wiście, cały czas. :D
Dob­rej noc­ki. :)) 

Ooo... proszę i myśla­mi Twoimi kręcą ;))
Poz­dra­wiam :)
Yestem
Krystyna 

Tak, w ogóle Las­ki straaa­sznie kręcą. :P
Miłego dnia. :)) 

Ktoś mu­si ;) 

Mnie również miło :-))) 

I całe szczęście, zwa­riowa­libyśmy, gdy­by nie było różnic.
Miło Cię widzieć, Ela(ska). :)) 

Las­ka, las­ce nierówna... :-) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]