fyrfle Mirek
 20 kwietnia 2020 roku, godz. 21:25

Seks,to brzmi wulgarnie.