17 września 2022 roku, godz. 11:15 70,3°C

Świadomość sprowadza się do wiedzy. Poza "romantycznym" otoczeniem idei świadomości, istnieje szereg praktycznych elementów, które sprawują władzę nad poszczególnymi składowymi człowieka.

Świadomość, w gruncie rzeczy, jest niczym. Jest pusta i pozbawiona wartości. Świadomość jest. Niezależnie od tego, czy człowiek zdaje sobie z tego sprawę, czy pozostaje na ów kwestię obojętny. W gruncie jednak rzeczy, przy bliższym zetknięciu, chociażby było w pewnym sensie pełne ekstazy, świadomość jest pusta. Nie oznacza to, że nic w niej nie ma. Oznacza to tylko tyle, iż świadomość czegokolwiek jest niczym szczególnym, ani też wyjątkowym. Można powiedzieć, że świadomość, sama w sobie jest bezużyteczna. Użyteczność ze świadomości może uczynić tylko człowiek. Jednak nie tyle z samej świadomości, co z wiedzy, która z niej płynie.

Nie dziwi zatem, że świadomość, którą możliwe jest osiągnąć w trakcie medytacji, jest pełna, a jednocześnie pozbawiona naleciałości ludzkiego charakteru. Nie oznacza to, że naleciałości tamują świadomość, oznacza to, że świadomość przyjmuje charakter wybiórczy, człowiek sięga tylko po jej poszczególne odnogi, poszczególne fragmenty, które sprowadzają się do wiedzy.

Natomiast wiedza jest tym szczególnym zjawiskiem w umyśle człowieka, który najlepiej definiuje jego charakter. Z tej, jednej prostej przyczyny. Wiedza, której człowiek dostępuje pod wpływem świadomości staje się wewnętrzna. Nie ma namacalnej formy. Nie jest wynikiem zewnętrznego, materialnego bodźca, nie wchodzi w reakcję z podstawowym system działania - ciałem fizycznym. Wiedza jest wiedzą. Zbiorem słów, obrazów, myśli, dlatego to wiedza właśnie najlepiej wydobywa charakter człowieka i zdolna jest kształtować go, jeśli człowiek wyrobi sobie pewne cechy, z których ważniejszą jest samokontrola, bo tylko w ten sposób może się nie tylko ustosunkować do przyjętej wiedzy, ale również nauczyć się z niej korzystać.

Tutaj pojawią się opinie do tekstu autorstwa Jacob_Filth, gdy tylko ktoś skomentuje tekst wyświetlony na tej stronie.