Strach przed podjęciem decyzji [...] – 2010

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest 2010 — zgromadziliśmy 4 opinie.

Strach przed podjęciem de­cyz­ji og­ra­nicza rozsądne myśle­nie.
Ale jak się nie bać, gdy na gar­dle masz nóż?

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 września 2018, 20:49

Aaa, nóż od­ci­na sta­re re­lac­je, a nie uśmierca! 

Myśl nie ma związku z ofiarą, ob­roną wiary itd.
Związa­na jest z ważną de­cyzją która kończy je­den roz­dział w życiu bez­powrot­nie. Pa­li sta­re mos­ty a zaczy­na bu­dować in­ne, no­we. Choć te sta­re mogą [...] — czytaj całość

Nóż , dosłow­nie narzędzie zbrodni
Kat i ofiara.Ofiara, oso­ba od­dająca życie w ob­ro­nie wiary, w ob­ro­nie war­tości chrześci­jańskich, w ob­ro­nie bliźniego al­bo za bliźniego. Ofiara z życia - świętość męczenników. 

nóż znaczy? 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy

Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]