Strach przed podjęciem decyzji [...] – 2010

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest 2010 — zgromadziliśmy 4 opinie.

Strach przed podjęciem de­cyz­ji og­ra­nicza rozsądne myśle­nie.
Ale jak się nie bać, gdy na gar­dle masz nóż?

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 września 2018, 18:49

Aaa, nóż od­ci­na sta­re re­lac­je, a nie uśmierca! 

Myśl nie ma związku z ofiarą, ob­roną wiary itd.
Związa­na jest z ważną de­cyzją która kończy je­den roz­dział w życiu bez­powrot­nie. Pa­li sta­re mos­ty a zaczy­na bu­dować in­ne, no­we. Choć te sta­re mogą [...] — czytaj całość

Nóż , dosłow­nie narzędzie zbrodni
Kat i ofiara.Ofiara, oso­ba od­dająca życie w ob­ro­nie wiary, w ob­ro­nie war­tości chrześci­jańskich, w ob­ro­nie bliźniego al­bo za bliźniego. Ofiara z życia - świętość męczenników. 

nóż znaczy? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy

Aktywność

dzisiaj, 17:44yestem sko­men­to­wał tek­st mi to lo­gicznie

dzisiaj, 16:02yestem sko­men­to­wał tek­st głupia jak but z [...]

dzisiaj, 15:41sprajtka do­dał no­wy tek­st Cham ubierający myśli w [...]

dzisiaj, 15:25kirke13 sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 15:24kirke13 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

dzisiaj, 15:22kirke13 sko­men­to­wał tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]

dzisiaj, 14:50Logos sko­men­to­wał tek­st W cza­sach kiedy pat­riotów [...]

dzisiaj, 14:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 14:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Będąc sy­tym, zdro­wym i [...]