Strach przed podjęciem decyzji [...] – 2010

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest 2010 — zgromadziliśmy 4 opinie.

Strach przed podjęciem de­cyz­ji og­ra­nicza rozsądne myśle­nie.
Ale jak się nie bać, gdy na gar­dle masz nóż?

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 września 2018, 18:49

Aaa, nóż od­ci­na sta­re re­lac­je, a nie uśmierca! 

Myśl nie ma związku z ofiarą, ob­roną wiary itd.
Związa­na jest z ważną de­cyzją która kończy je­den roz­dział w życiu bez­powrot­nie. Pa­li sta­re mos­ty a zaczy­na bu­dować in­ne, no­we. Choć te sta­re mogą [...] — czytaj całość

Nóż , dosłow­nie narzędzie zbrodni
Kat i ofiara.Ofiara, oso­ba od­dająca życie w ob­ro­nie wiary, w ob­ro­nie war­tości chrześci­jańskich, w ob­ro­nie bliźniego al­bo za bliźniego. Ofiara z życia - świętość męczenników. 

nóż znaczy? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy

Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony