Strach przed podjęciem decyzji [...] – 2010

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest 2010 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Strach przed podjęciem de­cyz­ji og­ra­nicza rozsądne myśle­nie.
Ale jak się nie bać, gdy na gar­dle masz nóż?

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 września 2018, 18:49

Myśl nie ma związku z ofiarą, ob­roną wiary itd.
Związa­na jest z ważną de­cyzją która kończy je­den roz­dział w życiu bez­powrot­nie. Pa­li sta­re mos­ty a zaczy­na bu­dować in­ne, no­we. Choć te sta­re mogą [...] — czytaj całość

Nóż , dosłow­nie narzędzie zbrodni
Kat i ofiara.Ofiara, oso­ba od­dająca życie w ob­ro­nie wiary, w ob­ro­nie war­tości chrześci­jańskich, w ob­ro­nie bliźniego al­bo za bliźniego. Ofiara z życia - świętość męczenników. 

nóż znaczy? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy

Aktywność

dzisiaj, 16:06Gaia sko­men­to­wał tek­st Między zna­kami

dzisiaj, 16:04Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 16:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

dzisiaj, 14:30truman sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st konwalia

dzisiaj, 13:10zofija do­dał no­wy tek­st dopalacze

dzisiaj, 13:10szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:08szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:44MyArczi sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza