De Anit Anita
 24 lutego 2014 roku, godz. 1:02

A mi to się jawi przekorną odwagą, za którą słono się płaci...