poziomica Grażyna
 30 kwietnia 2023 roku, godz. 10:01
Edytowano 12 czerwca 2023 roku, godz. 4:49

im mniej wyobraźni , tym większy strach , zasadzka na kodzie recepty jest uzasadniona , jak najbardziej ,
skoro od pierwszego dnia pracy podporządkowuje się bezwolnie nimfomance lojalnej ,słucha się jej wyssanych z palca opowieści , kojarzy opatrznie koligacje rodzinne , to trzeba z a to zapłacić , ja zaczęłam słuchać nifomanki kilka lat przed emeryturą , okazało się to być o te " kilka lat " z a dużo . Za swoją łatwowierność i dobroduszność , tym samym zwyczajną bezmyślność , do tej pory płacę wysoką cenę