stawanie się sobą jest [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 2 opinie.

sta­wanie się sobą jest roz­pa­dem te­go za ko­go się ma­my

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 marca 2019, 23:35

ot­wiera­nie oczu w miej­scu in­nym niż myśle­liśmy, że jesteśmy. 

ge­nial­ne i tyle 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

marcin kasper

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]