Spróbujmy żyć według własnych [...] – ciasteczko

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ciasteczko — zgromadziliśmy 2 opinie.

Spróbuj­my żyć według włas­nych re­guł, a nie według tych, które narzu­cają nam in­ni. By­cie sobą to dzi­siaj ta­ka nies­po­tyka­na rzecz. Pozwólmy so­bie na od­ro­binę ory­ginal­ności.

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 października 2013, 18:44

Cza­sem ciężko jest ludziom być sobą tyl­ko dla­tego,że zbyt dużą wagę przy­wiązują do te­go co ludzie po­myślą, powiedzą... 

Nie bój się pos­ta­wić te­go kro­ku . Pos­taw go od­ważnie z pod­niesioną głową znaj swoją war­tość . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zaagubionaa

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st WINNI(recenzja fil­mu)

dzisiaj, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

dzisiaj, 09:26fyrfle do­dał no­wy tek­st GRUDZIEŃ

dzisiaj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 08:43Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]