mayflower Paweł
 8 września 2013 roku, godz. 00:41

Mógłbym na­pisać że wszys­tko, is­tnieją jed­nak ta­kie sy­tuac­je w których używając ta­kiej te­zy byłbym idiotą.
Na przykład. Jeżeli ktoś mnie niena­widzi nie czuję pot­rze­by od­wza­jem­nienia te­go uczu­cia. Czy­ny ow­szem. Uczu­cie to raczej smu­tek bo is­tnieje ktoś kto pot­ra­fi niena­widzić, al­bo gorzej, zmu­sić człowieka do niena­wiści. Tak to jest smutne.

M44G Marjan
 8 września 2013 roku, godz. 00:37

Nienawiść też?