Smutne to czasy kiedy [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 4 opinie.

Smut­ne to cza­sy kiedy człowiek, człowieko­wi nieczłowiekiem...

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 stycznia 2019, 10:56

Ka­ti...na­pisałaś dokład­nie tak jak i ja myślę, dziękuję Ci, zaw­sze raźniej , poz­dra­wiam :) 

Człowiek to krucha is­to­ta często ule­ga wpływom tych co sieją niena­wiść.W Pol­sce tak pięknie pot­ra­fimy się so­lida­ryzo­wać ,po­magać be­zin­te­resow­nie ,wspierać w kry­zyso­wych sy­tuac­jach.A cza­sem jes­teśmy jak głupie ow­ce co dają się zmanipulować [...] — czytaj całość

dokład­nie...tyl­ko po co ? 

lu­dek lud­ko­wi Luc­kiem*...
Pozdrawiam.

*Lu­cek - zdrob­nienie od Lu­cyfe­ra. ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

wczoraj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

wczoraj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

wczoraj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

wczoraj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

wczoraj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]