Smutne to czasy kiedy [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 4 opinie.

Smut­ne to cza­sy kiedy człowiek, człowieko­wi nieczłowiekiem...

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 stycznia 2019, 11:56

Ka­ti...na­pisałaś dokład­nie tak jak i ja myślę, dziękuję Ci, zaw­sze raźniej , poz­dra­wiam :) 

Człowiek to krucha is­to­ta często ule­ga wpływom tych co sieją niena­wiść.W Pol­sce tak pięknie pot­ra­fimy się so­lida­ryzo­wać ,po­magać be­zin­te­resow­nie ,wspierać w kry­zyso­wych sy­tuac­jach.A cza­sem jes­teśmy jak głupie ow­ce co dają się zmanipulować [...] — czytaj całość

dokład­nie...tyl­ko po co ? 

lu­dek lud­ko­wi Luc­kiem*...
Pozdrawiam.

*Lu­cek - zdrob­nienie od Lu­cyfe­ra. ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 09:14Niusza do­dał no­wy tek­st Niosąc małe dziec­ko na [...]

dzisiaj, 09:04Cropka sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 08:13truman do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 07:00AMA sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st Pyta blon­dynka bru­net­ke: - Jak [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st Cytował, cy­tował, cy­tował. Na każde [...]

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 00:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:21yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]