Smutne to czasy kiedy [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 4 opinie.

Smut­ne to cza­sy kiedy człowiek, człowieko­wi nieczłowiekiem...

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 stycznia 2019, 10:56

Ka­ti...na­pisałaś dokład­nie tak jak i ja myślę, dziękuję Ci, zaw­sze raźniej , poz­dra­wiam :) 

Człowiek to krucha is­to­ta często ule­ga wpływom tych co sieją niena­wiść.W Pol­sce tak pięknie pot­ra­fimy się so­lida­ryzo­wać ,po­magać be­zin­te­resow­nie ,wspierać w kry­zyso­wych sy­tuac­jach.A cza­sem jes­teśmy jak głupie ow­ce co dają się zmanipulować [...] — czytaj całość

dokład­nie...tyl­ko po co ? 

lu­dek lud­ko­wi Luc­kiem*...
Pozdrawiam.

*Lu­cek - zdrob­nienie od Lu­cyfe­ra. ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 14:51zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st słowa

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]