Smog jest filtrem ludzkości. [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 1 opinia.

Smog jest fil­trem ludzkości. Przeżywają tyl­ko egzem­plarze naj­silniej­sze, które dos­to­sowują się. W prak­ty­ce oz­nacza to, że smog jest zdro­wy.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 marca 2019, 13:16

Taaak, to smut­ne, bo to, co nas za­bija, szkodzi... z dru­giej stro­ny za­pew­nia na­turalną se­lek­cję. ;)
Po­dob­nie jest z woj­na­mi, ka­tak­lizma­mi, epi­demiami itp... ale to połowa praw­dy, czy­li niep­rawda...
Eko­logia jest tyl­ko narzędziem do ro­bienia ka­sy dla pew­nych grup, nikt po­ważnie na świecie o niej nie myśli, no może po­za gar­stką świado­mych za­paleńców, ale ich głos
jest jak głos wołające­go na pus­ty­ni...
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]