Smog jest filtrem ludzkości. [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 1 opinia.

Smog jest fil­trem ludzkości. Przeżywają tyl­ko egzem­plarze naj­silniej­sze, które dos­to­sowują się. W prak­ty­ce oz­nacza to, że smog jest zdro­wy.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 marca 2019, 14:16

Taaak, to smut­ne, bo to, co nas za­bija, szkodzi... z dru­giej stro­ny za­pew­nia na­turalną se­lek­cję. ;)
Po­dob­nie jest z woj­na­mi, ka­tak­lizma­mi, epi­demiami itp... ale to połowa praw­dy, czy­li niep­rawda...
Eko­logia jest tyl­ko narzędziem do ro­bienia ka­sy dla pew­nych grup, nikt po­ważnie na świecie o niej nie myśli, no może po­za gar­stką świado­mych za­paleńców, ale ich głos
jest jak głos wołające­go na pus­ty­ni...
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]