fyrfle Mirek
 9 stycznia 2020 roku, godz. 17:56

Owoce ciała to rozkosz, czy wcześniej gra wstępna, aż do radości z pokalanego poczęcia, bo bez pokalanego poczęcia nie ma rozkoszy. Owoce ciała to wspólnota, rodzina,małżeństwo, pocałunki, smaki pocałunków, ciało to spojrzenie

Sebereth Łukasz
 8 stycznia 2020 roku, godz. 20:57

Dobra niech stracę. Czym są owoce ciała?