słowa to burza oddechu [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 24 opinie.

słowa to burza od­dechu który wi­nien być spo­koj­ny

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 września 2018, 20:19

Zaw­sze to co ma­my jest naszą zasługą. Oczy­wis­cie że ci się na­leży, śpij spokojnie. 

Dałoł to co Ty żeś tak długo umi­roł, płaciły Ci? 

slo­wa to kupa 

sko­ro tak to postrzegasz
umierałem 35 lat
troszkę jak­by mi się należy 

Wi­dać że jes­teś zep­su­ty od nad­miaru szczęscia. 

ja­kieś tam mam, ale ogólnie na obec­nym eta­pie życia myślę, że jest ok
biorąc pod uwagę sta­ny, sy­tuac­je, płaszczyz­ny w ja­kich si znaj­do­wałem myślę, że jest mi całkiem dobrze
oczy­wiście mogłoby być lepiej
mógłbym mniej [...] — czytaj całość

A myślałam że masz prob­lem . 
Twoim prob­le­nem jest że ich nie masz 

poniekąd 

Dla­tego tak ci cjężko. Pi­jesz bo lubisz. 

gra­nice sta­ram się przek­raczać, niszczyć aniżeli wyz­naczać i wspierać 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 17:44yestem sko­men­to­wał tek­st mi to lo­gicznie

dzisiaj, 16:02yestem sko­men­to­wał tek­st głupia jak but z [...]

dzisiaj, 15:41sprajtka do­dał no­wy tek­st Cham ubierający myśli w [...]

dzisiaj, 15:25kirke13 sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 15:24kirke13 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

dzisiaj, 15:22kirke13 sko­men­to­wał tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]

dzisiaj, 14:50Logos sko­men­to­wał tek­st W cza­sach kiedy pat­riotów [...]

dzisiaj, 14:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 14:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Będąc sy­tym, zdro­wym i [...]