słowa to burza oddechu [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 24 opinie.

słowa to burza od­dechu który wi­nien być spo­koj­ny

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 września 2018, 22:19

Zaw­sze to co ma­my jest naszą zasługą. Oczy­wis­cie że ci się na­leży, śpij spokojnie. 

Dałoł to co Ty żeś tak długo umi­roł, płaciły Ci? 

sko­ro tak to postrzegasz
umierałem 35 lat
troszkę jak­by mi się należy 

Wi­dać że jes­teś zep­su­ty od nad­miaru szczęscia. 

ja­kieś tam mam, ale ogólnie na obec­nym eta­pie życia myślę, że jest ok
biorąc pod uwagę sta­ny, sy­tuac­je, płaszczyz­ny w ja­kich si znaj­do­wałem myślę, że jest mi całkiem dobrze
oczy­wiście mogłoby być lepiej
mógłbym mniej [...] — czytaj całość

A myślałam że masz prob­lem . 
Twoim prob­le­nem jest że ich nie masz 

poniekąd 

Dla­tego tak ci cjężko. Pi­jesz bo lubisz. 

gra­nice sta­ram się przek­raczać, niszczyć aniżeli wyz­naczać i wspierać 

Od koni? 

piórem2

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]