słowa to burza oddechu [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 24 opinie.

słowa to burza od­dechu który wi­nien być spo­koj­ny

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 września 2018, 20:19

Zaw­sze to co ma­my jest naszą zasługą. Oczy­wis­cie że ci się na­leży, śpij spokojnie. 

Dałoł to co Ty żeś tak długo umi­roł, płaciły Ci? 

slo­wa to kupa 

sko­ro tak to postrzegasz
umierałem 35 lat
troszkę jak­by mi się należy 

Wi­dać że jes­teś zep­su­ty od nad­miaru szczęscia. 

ja­kieś tam mam, ale ogólnie na obec­nym eta­pie życia myślę, że jest ok
biorąc pod uwagę sta­ny, sy­tuac­je, płaszczyz­ny w ja­kich si znaj­do­wałem myślę, że jest mi całkiem dobrze
oczy­wiście mogłoby być lepiej
mógłbym mniej [...] — czytaj całość

A myślałam że masz prob­lem . 
Twoim prob­le­nem jest że ich nie masz 

poniekąd 

Dla­tego tak ci cjężko. Pi­jesz bo lubisz. 

gra­nice sta­ram się przek­raczać, niszczyć aniżeli wyz­naczać i wspierać 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 16:06Gaia sko­men­to­wał tek­st Między zna­kami

dzisiaj, 16:04Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 16:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

dzisiaj, 14:30truman sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st konwalia

dzisiaj, 13:10zofija do­dał no­wy tek­st dopalacze

dzisiaj, 13:10szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:08szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:44MyArczi sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza