Słowa są,jak papier ścierny, [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 5 opinii.

Słowa są, jak pa­pier ścier­ny, pot­ra­fią zet­rzeć cały urok życia

myśl
zebrała 28 fiszek • 22 marca 2017, 05:44

Cza­sami słowo złe też sta­je się ciałem, a do­tyk by­wa bar­dziej bo­les­ny... ale masz rację, siła słów też pot­ra­fi za­bić w nas życie.
Poz­dra­wiam. :) 

zgadza się, oby ta­kich jak najmniej...
:) 

ułom­ność nap­rze­mien­na
prze­miana ułamkowa 

Słowa to jest moc­na broń sugestii.
wolę ściemę od głupa­wych uśmie­szków pod pozę,
ale kiedy ściema tyl­ko wpro­wadza człowieka przez la­ta w ko­dowaną de­zin­formację to już jest in­na baj­ka
Chy­ba Go­raj cze­goś nie wie i ani w do­le wo­dy także się nie do­myśla
Spo­koj­ne­go dzion­ka . In­spi­rująca myśl 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 02:03Cambel do­dał no­wy tek­st I kiedy na głos [...]

dzisiaj, 01:17Logos do­dał no­wy tek­st W większości rzeczy roz­chodzi [...]

dzisiaj, 01:06Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:05Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 00:04Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]