Słońce jest zielone. – słońiczka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest słońiczka — zgromadziliśmy 6 opinii.

Słońce jest zielo­ne.

myśl • 8 marca 2019, 04:16

dob­rze się pro­wadzę, więc źle bym pi­sał

to trze­ba mieć czas by przy­siąść
i o czym
i po co 

Nu­da mo­ze byc bar­dzo cieka­wa. Czy ko­lor po­siada wlas­ci­wos­ci gra­wita­cyj­ne.
A co z dzwiekiem. Ni­by ma mecha­niczne wib­racje a nie elek­tro­mag­ne­tyczne. W kos­mo­sie nie ma dzwieku ani ko­loru. Trze­ba od­bi­cia czy tez proz­ni aby us­lyszec ko­lor i zo­baczyc dzwiek.

Dzieki wszystkim.

Ro­dia, wier­sza bys ja­kiego napisal. 

mieszanka
niebies­ki z żółtym 

To przez za­war­tość chlo­rofi­lu :P 

myślę że po­ra już od­wie­dzić mo­nar ;D 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 14:51zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st słowa

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]