Słońce jest zielone. – słońiczka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest słońiczka — zgromadziliśmy 6 opinii.

Słońce jest zielo­ne.

myśl • 8 marca 2019, 05:16

dob­rze się pro­wadzę, więc źle bym pi­sał

to trze­ba mieć czas by przy­siąść
i o czym
i po co 

Nu­da mo­ze byc bar­dzo cieka­wa. Czy ko­lor po­siada wlas­ci­wos­ci gra­wita­cyj­ne.
A co z dzwiekiem. Ni­by ma mecha­niczne wib­racje a nie elek­tro­mag­ne­tyczne. W kos­mo­sie nie ma dzwieku ani ko­loru. Trze­ba od­bi­cia czy tez proz­ni aby us­lyszec ko­lor i zo­baczyc dzwiek.

Dzieki wszystkim.

Ro­dia, wier­sza bys ja­kiego napisal. 

mieszanka
niebies­ki z żółtym 

To przez za­war­tość chlo­rofi­lu :P 

myślę że po­ra już od­wie­dzić mo­nar ;D 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

.Rodia

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 09:14Niusza do­dał no­wy tek­st Niosąc małe dziec­ko na [...]

dzisiaj, 09:04Cropka sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 08:13truman do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 07:00AMA sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st Pyta blon­dynka bru­net­ke: - Jak [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st Cytował, cy­tował, cy­tował. Na każde [...]

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 00:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:21yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]