Skoro kłamstwo ma krótkie [...] – pablito20

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest pablito20 — zgromadziliśmy 0 opinii.

Sko­ro kłam­stwo ma krótkie no­gi to z te­go wy­nika, że mu­si po­siadać też dob­ry śro­dek ciężkości... Już ro­zumiem dlacze­go tak ideal­nie ut­rzy­muje równo­wagę w dzi­siej­szym świecie...

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 września 2012, 06:57
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni