Kamil Borkowski
 13 maja 2020 roku, godz. 23:54

Rozumiem to dość prostolinijnie. Oddajemy kawałki serca innym ludziom, okazując im dobroć i miłość, lecz jednocześnie nie uważamy tego za coś wystarczającego, bo nikt nie wziął w całości, itp. Ogólnie myśl wg mnie traktuje o niezaspokojeniu człowieka wobec jego własnych, niewielkich, ale znaczących aktów serdeczności.

zatopiony.wrak. p
 13 maja 2020 roku, godz. 23:40

jak rozumiesz?

Kamil Borkowski
 13 maja 2020 roku, godz. 23:18

Ładne