schwytali sąsiada moje siostry i [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 35 opinii.

schwy­tali sąsiada
mo­je sios­try i bracia

sza­motał się
kiedy ktoś od­gryzł mu nogę

wrzeszczał w konwulsjach
gdy przeg­ry­zano mu szyję

zak­rwa­wione twarze zap­raszały mnie
do wspólnej uczty

jak wytłumaczyć im
że nie jes­tem głodny?
że wolę zjeść jabłko?
że jestem
z in­nej pla­nety?

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 czerwca 2018, 18:31

Ka­ti, ale ja się pod Twoimi słowa­mi pod­pi­suję wszys­tki­mi łapa­mi. :D
Na­pisałem, że bar­dzo mi się po­dobał Twój mądry komentarz.
Echhh, Ko­biecie zaw­sze mało. :P:D
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Smo­ku to bar­dzo dob­ra myśl z dru­gim dnem jak dla mnie z prze­kazem a nie "den­na "bez­nadziej­na nie myl pojęć :-)coś co nie jest oczy­wis­te i każdy może ją odeb­rać na swój sposób ,ale to tyl­ko mo­je skrom­ne zda­nie poz­drówka. To był głód dys­kusji ,wi­docznie kiep­sko na­pisałam i się nie od­niosłeś do te­go ,ale co ja tam się znam:-)pozdrawiam 

Ka­ti, bar­dzo się cieszę, że mo­ja "den­na" myśl obudziła w To­bie głód. ;)
Dziękuję za mądry komentarz.
Dob­rej no­cy. :)) 

No oczy­wiście Smo­ka myśl z dru­gim dnem:-)Żyje­my w świecie kiedy na każdym kro­ku coś nas pożera jak nie pra­ca,to nałogi,hob­by używ­ki i nie tyl­ko to.Trud­no wyłamać się ze stre­fy ,w której nie [...] — czytaj całość

Mirek,
dzięki za wi­zytę i cieka­wy ko­men­tarz. :)
Poz­dra­wiam. :))

Bożenka,
nieg­rzeczna Pa­nien­ka :D 

Drwa­lem , 
rąbał co le­ci aż wióry le­ciały,
ha ha ha 

Wspólno­ta, naj­częściej oz­nacza te­raz pieniądz, a więc zróbmy zysk niewoląc dru­gich. Łagod­nie to ująłeś, co się obec­nie dzieje, wychodzi ra­finac­ja poetyc­ka, ja tam wolę korzys­tać z te­go, że byłem drwa­lem i po­lic­jantem. Gra­tuluję :) 

Nic nie szkodzi.
Dob­rej no­cy. :)) 

nie ro­zumiem ale nie chce nic juz wie­dzieć,
dobranoc 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, nie wie­działaś? :)
Oszczędzę Ci przyk­rości, za­wodu, bólu, łez pe­reł i poszo­kowej am­nezji... :D 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 19:41silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:17silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 19:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 18:45wonderful348 do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 18:35wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Kiedy idzie nam za [...]

dzisiaj, 18:31Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Szorstkie pal­ce strachu ry­sują [...]

dzisiaj, 17:33Cropka do­dał no­wy tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]