Są takie chwile,kiedy to [...] – meedea

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest meedea — zgromadziliśmy 8 opinii.

Są ta­kie chwi­le, kiedy to chciałabym aby is­tniały obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne. Dla dzieciobójców.

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 lipca 2017, 11:12

O boże Mi­rek są in­ne spo­soby np. Ab­sty­nen­cja. Ups, :) ty chy­ba nie znasz te­go slowa. 

Skro­ban­ka to dzieciobójstwo a więc. .. 

Bro­nią? No jeśli ko­bieta czu­jesz nie chce być matką, sku­pia uwagę na czymś in­nym to po­win­na mieć do te­go pra­wo. Grunt to sa­moświado­mość. Gdy wiem że cze­goś nie chcę, nie lu­bię, lub nie jes­tem w w sta­nie się tym zająć to nie biorę się za to. 

Tym­cza­sem le­wac­kie me­dia bro­nią złych ko­biet twier­dząc że wiele z nich nie chce być mat­ka­mi, są wbrew so­bie mat­ka­mi, ma­cie­rzyństwo ich przerasta. 

Dokład­nie. "Nie wie­działa..." To co to za mat­ka? No nie mogę... 

A mat­ka idiot­ka jest wspólwin­na. Kto poz­wa­la na dos­tep idioty . 
Ja naszczes­cie nie zos­ta­wialam dzieci ni­komu na­wet bab­ci i dzad­ko­wi. Sa­ma całyczas pil­no­walam ich bezpieczenstwa. 

"... spra­wiało mu przyjemność" 

Też to oglądam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 13:37fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte trze­cie

dzisiaj, 13:31ducati7 do­dał no­wy tek­st Życzę wielu marzeń, żeby [...]

dzisiaj, 12:36Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Czasami tracę juz nadzieje, [...]

dzisiaj, 12:35chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:34fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte dru­gie

dzisiaj, 12:32Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaskoczenie

dzisiaj, 12:27I.Anna sko­men­to­wał tek­st kolejna wios­na

dzisiaj, 12:24Loisentaz do­dał no­wy tek­st Najdalej te­mu, który dro­ga [...]

dzisiaj, 12:22I.Anna sko­men­to­wał tek­st Kto pot­ra­fi objąć słowem [...]

dzisiaj, 12:09I.Anna sko­men­to­wał tek­st Po dru­giej stro­nie Sek­wa­ny