Są takie chwile,kiedy to [...] – meedea

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest meedea — zgromadziliśmy 8 opinii.

Są ta­kie chwi­le, kiedy to chciałabym aby is­tniały obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne. Dla dzieciobójców.

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 lipca 2017, 11:12

O boże Mi­rek są in­ne spo­soby np. Ab­sty­nen­cja. Ups, :) ty chy­ba nie znasz te­go slowa. 

Skro­ban­ka to dzieciobójstwo a więc. .. 

Bro­nią? No jeśli ko­bieta czu­jesz nie chce być matką, sku­pia uwagę na czymś in­nym to po­win­na mieć do te­go pra­wo. Grunt to sa­moświado­mość. Gdy wiem że cze­goś nie chcę, nie lu­bię, lub nie jes­tem w w sta­nie się tym zająć to nie biorę się za to. 

Tym­cza­sem le­wac­kie me­dia bro­nią złych ko­biet twier­dząc że wiele z nich nie chce być mat­ka­mi, są wbrew so­bie mat­ka­mi, ma­cie­rzyństwo ich przerasta. 

Dokład­nie. "Nie wie­działa..." To co to za mat­ka? No nie mogę... 

A mat­ka idiot­ka jest wspólwin­na. Kto poz­wa­la na dos­tep idioty . 
Ja naszczes­cie nie zos­ta­wialam dzieci ni­komu na­wet bab­ci i dzad­ko­wi. Sa­ma całyczas pil­no­walam ich bezpieczenstwa. 

"... spra­wiało mu przyjemność" 

Też to oglądam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 17:41szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:37har.monic do­dał no­wy tek­st potargały sad

dzisiaj, 17:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Nienawidze Cię, a raczej [...]

dzisiaj, 17:17róż li­la sko­men­to­wał tek­st lilie pol­ne i pta­ki [...]

dzisiaj, 17:14Ależ... do­dał no­wy tek­st Jesień

dzisiaj, 17:07bystry.76 do­dał no­wy tek­st spóźnieni

dzisiaj, 17:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st trik tak

dzisiaj, 17:03piórem2 do­dał no­wy tek­st bądź mi 

dzisiaj, 16:59Si.si sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]