Są takie chwile,kiedy to [...] – meedea

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest meedea — zgromadziliśmy 8 opinii.

Są ta­kie chwi­le, kiedy to chciałabym aby is­tniały obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne. Dla dzieciobójców.

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 lipca 2017, 11:12

O boże Mi­rek są in­ne spo­soby np. Ab­sty­nen­cja. Ups, :) ty chy­ba nie znasz te­go slowa. 

Skro­ban­ka to dzieciobójstwo a więc. .. 

Bro­nią? No jeśli ko­bieta czu­jesz nie chce być matką, sku­pia uwagę na czymś in­nym to po­win­na mieć do te­go pra­wo. Grunt to sa­moświado­mość. Gdy wiem że cze­goś nie chcę, nie lu­bię, lub nie jes­tem w w sta­nie się tym zająć to nie biorę się za to. 

Tym­cza­sem le­wac­kie me­dia bro­nią złych ko­biet twier­dząc że wiele z nich nie chce być mat­ka­mi, są wbrew so­bie mat­ka­mi, ma­cie­rzyństwo ich przerasta. 

Dokład­nie. "Nie wie­działa..." To co to za mat­ka? No nie mogę... 

A mat­ka idiot­ka jest wspólwin­na. Kto poz­wa­la na dos­tep idioty . 
Ja naszczes­cie nie zos­ta­wialam dzieci ni­komu na­wet bab­ci i dzad­ko­wi. Sa­ma całyczas pil­no­walam ich bezpieczenstwa. 

"... spra­wiało mu przyjemność" 

Też to oglądam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 08:02giulietka sko­men­to­wał tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 05:43giulietka sko­men­to­wał tek­st okruchy

dzisiaj, 05:31giulietka do­dał no­wy tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk