Są różne rodzaje kłamstwa... [...] – literacka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest literacka — zgromadziliśmy 2 opinie.

Są różne rodza­je kłam­stwa... dla zys­ku, ze strachu, z up­rzej­mości. Ale to są na­dal kłam­stwa... Zaw­sze... I na­wet naj­piękniej­sze tłumacze­nie nie jest w sta­nie go usprawiedliwić.
Nie uszczęśli­wisz ni­kogo bajką wty­kaną pod sam nos... To praw­da tworzy his­to­rię...

myśl
zebrała 55 fiszek • 4 lutego 2011, 20:24

Ale praw­da w końcu wyj­dzie na jaw i na­pisze "własną" historię...

Miłego weekendu;) 

Nies­te­ty, cza­sem to kłam­stwo tworzy tę his­to­rię :( A praw­da ją po la­tach we­ryfi­kuje... Dob­rze, że w ogóle :)
Poz­drówki :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Huaquero

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 14:53fyrfle do­dał no­wy tek­st Dotykanie

dzisiaj, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Za co się nie [...]

dzisiaj, 14:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st jeśli chcesz odzys­kać siły [...]

dzisiaj, 14:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 14:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podsłuchując co na nef­ro­logii

dzisiaj, 14:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nikt nie uszczęśli­wi Cię [...]

dzisiaj, 14:00Cambel sko­men­to­wał tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 13:19Naja sko­men­to­wał tek­st Tanatos