Są różne rodzaje kłamstwa... [...] – literacka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest literacka — zgromadziliśmy 2 opinie.

Są różne rodza­je kłam­stwa... dla zys­ku, ze strachu, z up­rzej­mości. Ale to są na­dal kłam­stwa... Zaw­sze... I na­wet naj­piękniej­sze tłumacze­nie nie jest w sta­nie go usprawiedliwić.
Nie uszczęśli­wisz ni­kogo bajką wty­kaną pod sam nos... To praw­da tworzy his­to­rię...

myśl
zebrała 55 fiszek • 4 lutego 2011, 20:24

Ale praw­da w końcu wyj­dzie na jaw i na­pisze "własną" historię...

Miłego weekendu;) 

Nies­te­ty, cza­sem to kłam­stwo tworzy tę his­to­rię :( A praw­da ją po la­tach we­ryfi­kuje... Dob­rze, że w ogóle :)
Poz­drówki :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Huaquero

Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 23:36Thé vert sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:52yestem sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:48BellsSs do­dał no­wy tek­st Miód

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś chce Cię [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

wczoraj, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

wczoraj, 21:56Lilala sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]