piórem2 magdalena
 14 grudnia 2019 roku, godz. 22:30

zgoda,