Role , uczeń - [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 6 opinii.

Ro­le , uczeń - mis­trz
są niez­mien­ne.

myśl • 14 marca 2019, 13:10

no 

Stoję niez­mien­nie i zas­ta­nawiam się nad Twoim tekstem. 

do cze­go zmierzasz? 

Wszys­tko płynie, wszys­tko się zmienia, a jed­nak is­tnieją mecha­niz­my, które auto­matycznie sta­rają się re­gulo­wać wszel­kie zmiany... 

wiem 

Tak uważasz? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]