Ramiona romantyka pomieszczą więcej, [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 8 opinii.

Ra­miona ro­man­ty­ka po­mie­szczą więcej, niż garść prag­ma­tyka.

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 lipca 2018, 10:10

a cze­mu dzielisz na ro­man­tyków czy prag­ma­tyków ?jest ja­kaś hierar­chia ?ro­man­tyk może tez oka­zać się poz­ba­wionym uczuć ?wszys­tko to za­leży od cha­rak­te­ru człowieka ! 

Bu­rek? Nieee, to był piesek, znaczy ssak. ;P 

gdzie brzydzą? co za złośli­wy gad :PP 

Aaaa... ale po­noć prawdą się brzydzą? ;)
Jak roz­poznać Niewiastę? Os­tatnio tu­lił się do mnie bez­pański bu­rek... nieeee, to nie mogła być niewiaaas­taaa... :D 

niewias­ty nie trzy­mają w garści, one przy­tulają ;D 

któż by tra­fił za Niewiast myśle­nia to­kiem i ich serc pląta­niną?... ;P 

w tym wy­pad­ku garść nie oz­nacza tyl­ko ilości
;p 

Lecz nie liczy się ilość. ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 16:04Cropka sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 16:03ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 16:00ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 15:58ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 15:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 15:51Moon G sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:48Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 15:46Cropka sko­men­to­wał tek­st trawa ziele­nią do­rosła

dzisiaj, 15:45Cropka sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra