Rada na dziś: przyprawmy [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 21 opinii.

Ra­da na dziś: przyp­rawmy się o miłość!

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 stycznia 2018, 11:00

Nie wiem, co jadłeś. Ja Ci jadłos­pi­su us­ta­lać nie będę. :)
Tak, dys­tans, zacho­waj dys­tans, szczególnie przy ta­kiej diecie. :P 

dys­tans dys­tans kolego
czy­li to nie był bi­gos tyl­ko fa­sol­ka po bre­tońsku :} 

$$ ma­ny, ry­cerzu z La Man­chy,
po­wiem Ci... Sta­ry, mierz siły na za­miary :)
Nie ata­kuję Niewiast, dzieci, osób cho­rych, słab­szych itp.
a Two­je ag­re­syw­ne zacho­wanie poczy­tuję ja­ko nieudolną próbę sa­mobójczą. :D
Poz­dra­wiam Kaś, Mo­nic i te­go Gościa z wiat­ra­mi... sor­rki z wiat­ra­kami. :)) 

Nie mam nic do dodania. 

halo
gdzie z ty­mi słówka­mi do da­my? krok do tyłu i czy­tac savoir-vivre
nie bój się mo­nic ob­ro­nię cię ;} 

Będę zga­dywał, wymądrzasz się? :P 

Księżniczka przypływów. :P 

har.mo­nic, zaw­sze wo­lałam przypływy niż odpływy. 

Mo­nic, de­moni­cu... przep­raszam, de­moni­zujesz. :P 

:P 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 20:56zofija wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Historia i po­lity­ka chodzą [...]

dzisiaj, 20:45yestem sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:42Smurf007 sko­men­to­wał tek­st (...) bo jest mi [...]

dzisiaj, 20:38Vergil do­dał no­wy tek­st W drogę wpi­sane

dzisiaj, 20:37Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Kot, szkla­na ku­la i [...]

dzisiaj, 20:26zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:26zofija do­dał no­wy tek­st Spotkanie nad Wisłą Cóż z [...]