Rada na dziś: przyprawmy [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 21 opinii.

Ra­da na dziś: przyp­rawmy się o miłość!

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 stycznia 2018, 11:00

Nie wiem, co jadłeś. Ja Ci jadłos­pi­su us­ta­lać nie będę. :)
Tak, dys­tans, zacho­waj dys­tans, szczególnie przy ta­kiej diecie. :P 

dys­tans dys­tans kolego
czy­li to nie był bi­gos tyl­ko fa­sol­ka po bre­tońsku :} 

$$ ma­ny, ry­cerzu z La Man­chy,
po­wiem Ci... Sta­ry, mierz siły na za­miary :)
Nie ata­kuję Niewiast, dzieci, osób cho­rych, słab­szych itp.
a Two­je ag­re­syw­ne zacho­wanie poczy­tuję ja­ko nieudolną próbę sa­mobójczą. :D
Poz­dra­wiam Kaś, Mo­nic i te­go Gościa z wiat­ra­mi... sor­rki z wiat­ra­kami. :)) 

Nie mam nic do dodania. 

halo
gdzie z ty­mi słówka­mi do da­my? krok do tyłu i czy­tac savoir-vivre
nie bój się mo­nic ob­ro­nię cię ;} 

Będę zga­dywał, wymądrzasz się? :P 

Księżniczka przypływów. :P 

har.mo­nic, zaw­sze wo­lałam przypływy niż odpływy. 

Mo­nic, de­moni­cu... przep­raszam, de­moni­zujesz. :P 

:P 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 17:41marka sko­men­to­wał tek­st Słodka ka­wa.  

dzisiaj, 17:39marka sko­men­to­wał tek­st YHYM

dzisiaj, 17:37marka do­dał no­wy tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 16:50Inius do­dał no­wy tek­st YHYM

dzisiaj, 16:38M44G do­dał no­wy tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

dzisiaj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:27Moon G do­dał no­wy tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)