2 grudnia 2019 roku, godz. 20:03  6,6°C

Pytaniem na pytanie? Nieczyste zagranie.

Yokho Agata
 2 grudnia 2019 roku, godz. 20:54

Pytaniem można łatwo zmienić perspektywę, czasem można to zrobić lepiej i szybciej niż tłumacząc wprost. Więc myślę, że niekoniecznie nieczyste. Myślę, że wszystko tkwi w intencjach rozmówcy, co chce osiągnąć lepsze zrozumienie, czy tylko wytrącenie 'pałeczki'.